Sweco ökar rörelseresultatet till 439 miljoner kronor under andra kvartalet, att jämföra med 398 miljoner samma period förra året. Omsättningen ökar något och landar på 5 489 miljoner kronor. ”Vi redovisar ett stabilt andra kvartal”, säger vd Åsa Bergman. 

Teknikkonsultbolaget Sweco ser en ökad EBITA-marginal som landar på 9 procent, samt en EBIT-marginal som ökar och går in på 8 procent.

  • Nettoomsättning  5 489 MSEK (5 214)
  • EBITA  495 MSEK (422), marginal 9,0 procent (8,1)
  • EBIT 439 MSEK (398), marginal 8,0 procent (7,6)
  • Resultat efter skatt 319 MSEK (281), motsvarande 2,70 SEK per aktie (2,39)

 

ANNONS
ANNONS

”Kunnat arbeta med i princip normal kapacitet”

”När vi summerar det första halvåret kan jag konstatera att vi har levererat två stabila kvartal trots den oro som covid-19-pandemin har orsakat. I mars anpassade vi oss snabbt till den nya situationen och lyckades under andra kvartalet bedriva verksamhet med många av våra medarbetare som arbetade på distans. Vi upprätthöll vår effektivitet med ett tydligt fokus på att genomföra våra kundprojekt, att vinna nya projekt och att fortsätta arbeta nära våra kunder”, säger företagets vd Åsa Bergman i en kommentar.

”Vi har visat prov på vår förmåga att snabbt och effektivt anpassa oss till den rådande situationen på marknaden. Trots omständigheterna har vi kunnat arbeta med i princip normal kapacitet. Swecos projekt är i hög grad digitaliserade och en stor andel av våra projekt är också viktiga för samhället och ges därmed hög prioritet”, fortsätter hon.

I slutet av kvartalet var 217 anställda korttidspermitterade, skriver hon.