Storbanken SEB redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat.

ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 11.942 miljoner kronor (11.433), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 5.983 miljoner kronor (5.319), väntat 5.805 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 4.693 miljoner kronor (4.512), väntat var 4.509 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 489 miljoner kronor (424).

Rörelseresultatet blev 5.864 miljoner kronor (5.587), väntat var 6.000 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Nettoresultatet blev 4.772 miljoner kronor (4.539), väntat var 4.635 miljoner kronor.

SEB, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Intäkter 11 942 11 908 0,3% 11 433
Räntenetto 5 983 5 805 3,1% 5 319
Provisionsnetto 4 693 4 509 4,1% 4 512
Kreditförluster -489 -436 -424
Rörelseresultat 5 864 6 000 -2,3% 5 587
Nettoresultat 4 772 4 635 3,0% 4 539

Konsensusdata från Factset