Storbanken SEB kommenterar nu på sin hemsida de uppgifter som Uppdrag granskning publicerat och menar att det inte utgör några nyheter för bolaget.

ANNONS

”De uppgifter som Uppdrag granskning presenterar i sitt program utgör inga nyheter för banken. Vi har redogjort för hur våra flöden har sett ut historiskt, och vi har också löpande dialog med våra tillsynsmyndigheter på alla marknader där vi verkar”, skriver SEB.

Uppgifterna gäller att SEB under 2007 och 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor, enligt läckta misstankerapporter där SEB omnämns.

SEB: Läckan ger inte hela bilden

SEB menar även att den amerikanska läckan inte nödvändigtvis visar hela bilden då den endast ger en delmängd av misstankerapporterna som rapporterats till den amerikanska myndigheten.

Misstankerapporter är hemliga då de utgör polisiärt underrättelsematerial. På grund av det menar SEB att de heller inte ska ta del av eller kommentera informationen som Uppdrag granskning rapporterar om.

ANNONS
ANNONS

De senaste tio åren har SEB, enligt dem själva, rapporterat fler än 7 000 misstankerapporter i Baltikum till finanspolisen.