Långtgående konsekvenser drabbar såväl världsekonomin som Sveriges ekonomi till följd av kriget i Ukraina, spår SEB.

ANNONS

Sveriges BNP-prognos sänks med omkring en procentenhet till 1,8 procent för båda åren 2022 och 2023.

”Den snabbt stigande inflationen urholkar hushållens inkomster, medan utsikterna för industrin är blandade”, skriver SEB bland annat sin Nordic outlook.

Ändå tror banken att inbromsningen i Sverige blir mildare än i Europa i stort.

Varnar för ”allvarlig pris- och lönespiral”

”Arbetsmarknaden är i nuläget stark men mattas framöver, vilket får arbetslösheten att plana ut på en nivå runt 7,5 procent. Den kommande avtalsrörelsen behandlas i en särskild temaartikel. Förhandlingarna blir de svåraste på mycket länge men risken för en allvarlig pris- och lönespiral är låg”, heter det.

Först en bit in på 2023 räknar SEB med att inflationen i Sverige faller tillbaka under Riksbankens mål 2 procent.

ANNONS
ANNONS

I september är förväntan att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter.

”Vår pessimistiska tillväxtbild talar för att Riksbanken ändå stannar på 1,75 procent och avslutar höjningscykeln i mitten av nästa år”.

Om Riksbanken höjer räntan för snabbt och för mycket hotar stora prisfall på bostadsmarknaden.

SEB: Svår balansakt för Riksbanken

”Riksbanken står nu liksom många andra centralbanker inför en svår balansakt mellan inflationsrisker och realekonomiska risker”, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson.

Banken ser dystert på utsikterna för både konsumenter och producenter, både nationellt och internationellt, på grund av kriget i Ukraina.

”Utsikterna för den internationella ekonomin har försämrats markant. Det finns positiva motkrafter och huvudscenariot är fortfarande en global mjuklandning där BNP-tillväxten bromsar in måttligt och uppgången i arbetslösheten blir liten. Men med ett mer utdraget krig, hög inflation och centralbanker som måste fokusera på inflationen dominerar nedåtriskerna”, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson.

ANNONS
ANNONS

De globala BNP-prognoserna för 2022 har justerats ned väsentligt sedan NO-prognosen i januari.

Global BNP väntas nu öka med 3,0 procent följt av viss acceleration till 3,4 procent 2023, spår SEB och konstaterar att det är något lägre än tidigare prognos.

Läs mer i pressmeddelandet.

Läs även: Blytunga vd:ar i Europa: ”Stor recession på väg” [Dagens PS]