SAS skulder uppgår till drygt 58 miljarder kronor, bolagets tillgångar uppgår till drygt 60 miljarder kronor, men de likvida medlen uppgår bara till knappt 7,79 miljarder.

ANNONS

SAS AB och dess dotterbolag omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA och kommer inom kort lämna in en finansiell redogörelse och uppgifter om bolagets tillgångar och skulder till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt.

Chapter 11-förfarandet, så kallart konkursskydd, som SAS ansökt om i USA innebär att bolaget under begränsad tid behöver omstrukturera sin ekonomi så att skulder kan betalas.

Offentliggör viss finansiell information

SAS offentliggör nu, i samband med att handlingar lämnas till konkursdomstolen, viss konsoliderad finansiell information för koncernen per den 30 juli 2022. Den finansiella informationen har inte översiktligt granskats av SAS revisor eller reviderats.

Den konsoliderade finansiella information visar att SAS tillgångar den 30 juli 2022 var 60 183 miljoner kronor. Skulderna var, vid samma datum, 58 606 miljoner kronor och koncernens likvida medel var 7 788 miljoner kronor, det framgår av ett pressmeddelande.

Den 26 augusti kommer SAS offentliggöra sin delårsrapport för årets tredje kvartal.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: SAS: Notan för strejken 130 miljoner om dagen [Dagens PS]