Tyskland överväger enligt Bloomberg att inrätta en statligt sanktionerad fond för att säkra sin råvaruförsörjning i energikrisen.

ANNONS

Rysslands krig i Ukraina har utlöst oro för en global råvarukris.

För att trygga råvaruförsörjningen planerar Tyskland enligt Bloomberg att inrätta en statlig fond.

Landet omarbetar sin ”resursstrategi mitt i den globala försörjningskrisen”, skriver nyhetsbyrån och uppger med hänvisning till ett regeringsdokument att fonden ses som ”en viktig del av en bredare förnyelse av landets naturresursstrategi”.

I Tyskland stiger oron, framgår det, för att tillgången på vissa råvaror som metaller ska bli mer kritiskt.

Metaller är en grundpelarna i de tekniker som krävs för en grön omställning, bort från fossila bränslen.

ANNONS
ANNONS

Tyskland hoppas genom den statligt stödda råvarufonden minska sitt beroende till Kina och hitta alternativa leverantörer.

EU vill också minska beroendet till Peking

Det hela leds av ekonomiminister Robert Habeck, som representerar Miljöpartiet och tidigare har fört fram kritik från den tyska regeringen mot Kinas ekonomiska politik.

”Diskussioner för att minska beroendet till Peking pågår också i EU”, skriver Bloomberg.

Tyskland är särskilt utsatt eftersom landet enligt en Ernst & Young-studie, beställd av det tyska ekonomiministreriet, har behov av och måste importera 39 av 46 råvaror som krävs för att minska förekomsten av fossila bränslen.

Den statliga råvarufonden i Tyskland ska enligt planen även stöttas med privata medel.

Världens största kopparhandlare hjälper Tyskland

Tanken är bland annat att företag ska kunna förvärva aktier i prospekteringsföretag och försäkra sig mot råvarurisker.

ANNONS
ANNONS

Tyskland uppges ha erbjudits lånegarantier för handeln med råvaror och köp av energi och nyckelmetaller.

”Trafigura Group, världens största handlare av koppar, har redan gått med på att förse tyska kunder med icke-ryska metaller under de kommande fem åren, med hjälp av 800 miljoner dollar i bankkrediter som i slutändan garanteras av den tyska regeringen”, skriver Bloomberg.

Läs även: Tre myndigheter vill bryta kobolt i Sverige [Dagens PS]