I dag stänger Ryssland av gasen till Polen och Bulgarien – båda EU-länder – Putin har krävt att den ryska gasen ska betalas i rubel.

ANNONS

EU-länderna har vägrat betala gasen i rubel och nu gör alltså Ryssland och Putin slag i saken och stänger av gasleveranserna till Polen och Bulgarien, skriver Bloomberg.

Även andra europeiska länder kan stå på tur – vilket fick gaspriserna att skena 17 procent. Framför allt är det Tyskland som är starkt beroende av rysk gas.

”Varje köpare som direkt avvisar det nya betalningskravet löper en mycket stor risk att leveranserna skärs ned”, säger Katja Yafimava, forskare vid Oxford Institute for Energy Studies.

Samtidigt måste EU nu på allvar se över sin energisituation, menar Simone Tagliapietra, forskare vid tankesmedjan Bruegel.

”Europeiska regeringar måste nu sätta in alla nödåtgärder de har till sitt förfogande, både på utbuds- och efterfrågesidan för att säkerställa försörjningstryggheten.”

ANNONS
ANNONS

Polen förberett – både Polen och Bulgarien är EU-länder

Polen säger sig dock redan vara förberedda på en rysk avstängning av gasen och har redan planer på andra försörjningssätt, vilket inkluderar en gasledning till Norge i höst.

Polens långsiktiga gaskontrakt med Ryssland löper ut i slutet av 2022 och den polska regeringen har upprepade gånger sagt att man inte planerar att förlänga kontraktet.

På tisdagen uppgav Polens regering att landet har tillräckligt med bränsle i lager, och att kunderna inte kommer att påverkas.

Bulgarien, å sin sida, är fortfarande starkt beroende av den ryska gasen men säger sig ha vidtagit åtgärder för att minska sitt beroende. Samtidigt hjälper de allt varmare vårtemperaturerna till att dämpa behovet.

Ny och hårdare attityd från Kreml

Den hårdföra attityden från Ryssland är samtidigt något nytt menar Piotr Naimski, Polens högsta tjänsteman inom strategisk energiinfrastruktur.

ANNONS
ANNONS

”Detta är en vändpunkt som har påskyndats av Ryssland idag”, säger han.

Så sent som förra veckan föreslog EU att företag skulle fortsätta betala gasen i euro och söka eventuella undantag från Moskva.

Läs även: Kärnkraft kan inte frigöra EU från rysk energi [Dagens PS]