Dagens PS

Oljejättens dubbelspel: Klimatsatsning och rekordvinst

Shell
En klimatdemonstration vid Shells oljeraffinaderi i Rotterdam 2021 (Foto: Peter Dejong/AP).
Isabel Hallqvist
Isabel Hallqvist
Uppdaterad: 08 feb. 2023Publicerad: 08 feb. 2023

Oljebolaget Shell investerar allt mer i energilösningar med låga koldioxidutsläpp – samtidigt som det gör enorma vinster på försäljningen av olja. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Varje år flödar 20 miljoner fat med olja genom Shells oljeraffinaderi utanför Rotterdam i Nederländerna. Oljan blir sedan till drivmedel eller beståndsdelar i plastförpackningar.

Men just nu byggs en ny enhet i oljeraffinaderiet Pernis. Frågan är bara: kommer den att hjälpa Shell att bli ett mer miljövänligt oljebolag?

Grönare utsläpp

Enheten kallas HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids) och ska omvandla djuravfall och använd matolja till diesel och flygbränsle. När den kommer i användning 2024 ska den producera 820 000 ton biobränsle per dag, och blir då den största i sitt slag i hela Europa. Det är det första steget i en större omställning för raffinaderiet: samtliga 60 enheter kommer att göras om eller ersättas. Detta rapporterar Bloomberg.

En mindre mängd råolja kommer att flöda in och en större mängd gröna utsläpp kommer att flöda ut.

Shell gör flera satsningar för att minska sin klimatpåverkan. Bland annat ska HH1 uppföras utanför Rotterdam, vilket är en anläggning som producerar vätebränsle. Satsningen kommer att kosta 1 miljard dollar (10 miljarder kronor).

ANNONS

Senaste nytt

Rekordåret 2022

Shell är världens största internationella gas- och oljeföretag, näst efter Exxon Mobil och Chevron. Och förra året investerade bolaget 8,1 miljarder dollar (85 miljarder kronor) i prospektering och utvinning av olja och gas.

ANNONS

När priserna på olja och gas höjdes som ett resultat av kriget i Ukraina, kunde Shell och dess konkurrenter göra rekordstora vinster. Totalt tjänade de fem största oljebolagen i väst tillsammans nästan 200 miljarder dollar (2 116 miljarder kronor) år 2022, enligt CNBC.

Måste minska utsläppen

År 2021 låg Shells totala utsläpp på nästan 1,4 miljarder ton koldioxid – mer än utsläppen från Japan, världens tredje största ekonomi.

Greenhouse Gas Protocol, en redovisningsstandard, delar upp utsläppen i olika kategorier för att beräkna en organisations totala klimatpåverkan. Scope 1-utsläpp är de som en enhet skapar direkt – i Shells fall, koldioxid och metan som släpps ut i luften från dess raffinaderier och gasplattformar. Scope 2 omfattar de utsläpp som skapas av företagets egna energileverantörer.

Till 2030 planerar Shell att halvera sina Scope 1- och 2-utsläpp, från totalt 83 miljoner ton CO2-utsläpp 2016 till 41 miljoner. Senast detta mättes, 2021, var de nere på 68 miljoner ton).

Men en större andel är Shells Scope 3-utsläpp – dvs oljan som blir till bränsle för fordon och flygplan. Och här har inte oljebolaget någon tydlig plan för att minska utsläppen.

2021 beslutade tre domare i Nederländerna att Shell ska minska sina utsläpp – i Scoop 1, 2 och 3 – med 45 procent till år 2030.

Läs även: Greenwashing – så avslöjar du bluffen

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Isabel Hallqvist
Isabel Hallqvist

Reporter på Dagens PS med fokus på ekonomi.

Isabel Hallqvist
Isabel Hallqvist

Reporter på Dagens PS med fokus på ekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS