Norska oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, avkastade 3 procent, eller 256 miljarder norska kronor, i andra kvartalet.

ANNONS

I första kvartalet noterade fonden sitt bästa kvartal någonsin, mätt i ökning i kronor, efter att ha gett en avkastning på 9,1 procent.

Avkastningen på aktieinvesteringarna var 3,0 procent i andra kvartalet medan ränteinvesteringarna gav en avkastning på 3,1 procent. Fastighetsinvesteringarna avkastade 0,8 procent under kvartalet.

Den totala avkastningen beskrivs ha varit 0,2 procentenheter lägre än fondens jämförelseindex.

Oljefondens marknadsvärde var vid utgången av kvartalet 9.162 miljarder norska kronor. Investeringarna är fördelade på 69,3 procent i aktier, 28,0 procent i räntebärande värdepapper och 2,7 procent i fastigheter.

Norge inrättade oljefonden 1990 som ett finanspolitiskt instrument för att säkra den långsiktiga planen för utnyttjandet av de statliga oljeintäkterna.

ANNONS
ANNONS

Oljefonden förvaltas av Norges Bank Investment Management på uppdrag av finansdepartementet.