Norges olje- och gasindustri investerar 173,6 miljarder i år enligt en färsk prognos från den norska statistikbyrån SSB. Det rapporterar TT-Reuters. 

ANNONS

Siffran är en ökning från november då industrin förväntade sig att investera 166,3 miljarder kronor i år. Men trots ökningen är siffran lägre än föregående års olje- och gasinvesteringar i Norge som uppgick till 179,3 miljarder norska kronor. Nästa år väntas investeringar för 138 miljarder NOK.

Det norska parlamentet, Stortinget, har beslutat att ge tillfälliga skatteavdrag för projekt som blir godkända före utgången av 2022, för att få upp investeringarna. Den statligt ägda norska oljefonden ansvarar för långsiktig förvaltning av intäkterna från Norges oljeindustri och är världens största statliga investeringsfond med ett marknadsvärde på över 11 100 miljarder norska kronor – eller mer än 1,9 miljoner kronor per norsk medborgare. 

Läs mer: Norska oljefonden önskar jämställdhet i styrelser – Dagens PS

ANNONS
ANNONS