Platinas värde stiger kraftigt och kan nå sitt bästa kvartal sedan 2008. Orsaken är, framförallt, kinesiska köp som gör att tillgången för resten av världen är begränsad.

ANNONS

Platina steg ytterligare 5 procent under torsdagen för att handlas till 1 054,86 US-dollar per troy uns.

Det är en ökning med 22 procent sedan början av kvartalet, noterar CNBC.

Under 2022 har platina, enligt Reuters data, ökat med 9 procent och slår därmed andra ädelmetaller rejält.

Guld har tappat cirka 1 procent av sitt värde, silver stigit med 3 procent och palladium fallit med 4 procent.

Bästa sedan 2008

Sammantaget kommer platina – som stigit med drygt 20 procent sedan slutet av september – att uppleva sitt bästa kvartal sedan 2009.

Om det slutar i att platina överträffar en ökning på 19,89 procent detta kvartal kommer det att vara den största ökningen sedan första kvartalet 2008.

Kinesiska uppköp

Enligt World Platinum Investment Council är grundorsaken som driver värdestegringen att Kina importerat alltför stora mängder platina ända sedan 2019.

Det har gjort att det finns ett ytterst begränsat utbud ovan jord för resten av världen.

Fortsätter 2023

Rådet räknar med ett platinaunderskott 2023, med efterfrågan som växer med 19 procent medan utbudet bara ökar med 2 procent.

ANNONS
ANNONS

Trots internationell ekonomisk turbulens, med många länder som redan befinner sig i eller är på väg in i recession, kommer den industriella efterfrågan på platina att öka med 10 procent jämfört med 2022, vilket överstiger 10-årsgenomsnittet, enligt ett pressmeddelande från WPIC.

Efterfrågan på platina inom bilindustrin kommer också att fortsätta växa nästa år, medan den smyckesbaserade efterfrågan på platina förutspås förbli konstant under 2023.

Läs även: Expert: Råvaror rusar 2023 – guldrusch väntar [Dagens PS]