Nästan alla råvaror gick upp i pris under 2022. Till stor del handlar det om energi, där rusningen beror på kriget i Ukraina. Men det handlar också om dåliga skördar.

ANNONS

Fredagens priser visar att kol och gas kommer att toppa listan över prisuppgångar 2022. Anledningen till det är förstås Rysslands krig i Ukraina. De avbrutna gasleveranserna från Ryssland har både ökat produktionen av LNG och av kol. Det drev upp priserna kraftigt.

Kolterminerna gick upp med 140 procent under 2022. Samtidigt ökade gaspriserna med 20 procent för tredje året i rad.

Brent och råolja steg med 6 respektive 5 procent under året.

Mängder av andra råvaror med koppling till Ryssland, särskilt metaller som nickel och palladium, har gått upp extremt mycket i pris under året som gått. Och även om kriget är en stor bidragande orsak, så handlar det också om en ökad efterfrågan.

Råvaror i nedgång under årets andra halva

Nu i slutet av 2022 kan man emellertid se att kurvan har vänt igen för exempelvis järnmalm och gummi, i huvudsak eftersom Kina nu har ökat sin produktion. Beroende på hur det går med covidpandemin där kan den trenden fortsätta 2023, skriver Reuters.

När det gäller nickelpriset är det fortfarande uppgång som gäller. Under 2022 kommre nickelpriset sannolikt att ha ökat med 45 procent – den största ökningen sedan 2010.

Även olika typer av jordbruksprodukter gick upp i pris under det gångna året. Det handlar framför allt om spannmål, palmolja och andra matfetter. Men även ris, kaffe och socker har gått upp i pris under året – under våren mer än under den senare delen av året.

Dels är prisökningarna kopplade till kriget i Ukraina, dels har de med dåliga skördar att göra, och dels har det handlat om svårigheter och flaskhalsar i transportsektorn. En del av probleman har avvärjts under året.

ANNONS
ANNONS

Trots de senaste prisfallen kommer råvaror sannolikt fortfarande att avsluta året som den bäst presterande tillgångsklassen”, skriver Goldman Sachs i sin prognos för 2023.

Vad gäller gas kommer Europa även i fortsättningen att vilja fylla lagren med LNG och det kommer antagligen att hålla priserna uppe.

Läs också:

Litium sjunker i pris – lättnad för biltillverkare [Dagens PS]