När Oatly noterades på Nasdaq i New York i maj förra året gick aktiekursen spikrakt upp. Efter toppnoteringen i juni har aktien rasat med dryga 75 procent. Nu fälls företaget för missvisande annonsering i Storbritannien.

ANNONS

Som Dagens PS tidigare rapporterat har Oatly under 2021 gått upp som en sol, men kommit ner som en pannkaka. Oatly noterades på Nasdaq i New York i maj, och aktien rusade. Efter det har det varit en brant kana utför, och aktien är ned drygt 75 procent sedan toppnoteringen i juni.

Oatly sänkte vinstprognosen

I november kom nyheten att företaget sänkt vinstprognosen efter ett tredje kvartal där pandemin följder blev kännbara. Kombinationen av sänkt produktion i USA, inflationstryck och förnyade restriktioner i bland annat Asien påverkade resultatet. När sedan kostnaderna stiger för råvaror, paketering och transporter flaggar företaget för prisökningar i vissa områden.

Oatlys börsras fortsätter
När Oatly börsnoterades Nasdaq följde rekordnoteringar i juni. Efter det har fallet varit brant.

”Handlar om en persons åsikt”

Nu skriver bland annat The Guardian att Storbritanniens motsvarighet till Konsumentverket, Advertising Standards Authority (ASA), fäller Oatly för vilseledande marknadsföring. I en högprofilerad annonskampanj påstår Oatly att ”klimatexperter säger att den största livsstilsförändringen vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan är att sluta äta mjölk- och köttprodukter.”

ASA konstaterar att konsumenter tar påståendet för ”ett definitivt, objektivt påstående som grundar sig på vetenskaplig konsensus” när det i stället handlar om en enda klimatexperts personliga uppfattning i frågan.

Överdrivit miljöpåverkan

Oatly säger att deras uppfattning är att en vegansk diet minskar en människas miljöpåverkan mer än det gör att skala ned flygande, köpa elektrisk bil eller köpa kött och mjölkprodukter som tagits fram enligt hållbara principer. ASA å sin sida säger att en undersökning de genomfört visar att Oatly ”överdrivit” mjölk- och köttindustrins utsläpp.

ANNONS
ANNONS

Dagens Industri tror dock att det finns en chans för företaget. Om Oatly lyckas hålla sig i frontledet genom ett starkt varumärke kan de hålla stånd mot konkurrenter som producerar liknande produkter. Enligt analysen är Oatlys aktie värderad till över tre gånger den förväntade försäljningen under året som kommer, så kampen att vända skutan blir tuff för företaget.

Läs även: KO stämmer Arla – klimatreklam kan ha varit felaktig [Dagens PS]