Nordnet har ålagts att betala en sanktionsavgift på 100 Mkr och när nätmäklaren överklagade beslutet var det redan för sent.

ANNONS

Nu är loppet inte helt kört för Nordnet – även om nätmäklaren kom in för sent med sin överklagan på sanktionsavgiften på 100 miljoner kronor från Finansinspektionen – det finns fortfarande lite tid kvar att göra en ny överklagan, berättar Dagens Industri.

”Vi har noterat att Finansinspektionen har avvisat vårt överklagande. Vi tycker att det är ett felaktigt beslut av FI och diskuterar för närvarande hur vi ska hantera situationen”, skriver Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad i ett mejl till tidningen.

Nordnet fick en anmärkning och krav på att betala en sanktionsavgift på 100 miljoner från FI, något som Dagens PS givetvis uppmärksammade.

Bakgrunden var att Nordnet, enligt FI, brustit i kontrollen och rutinerna för sin tjänst intradagsblankning och detta har inneburit en risk för att kunder blankat aktier utan att ha täckning för affärerna.

Där till upptäckte tillsynsmyndigheten att en så kallad nakenblankning skett i stor omfattning.

Nordnet bestämde sig för att överklaga Finansinspektionen beslut, men överklagan kom alltså in för sent och har därför avvisats från Finansinspektionen.

ANNONS
ANNONS

Nu har Nordnet, enligt Di, cirka två veckor på sig att överklaga avvisningsbeslutet från FI.

Överklagan ska göras till Förvaltningsrätten i Stockholm – via Finansinspektionen – men hittills har Förvaltningsrätten inte fått in någon överklagan, uppger Di.