Stockholms-börsen dippar i spåren av att Silicon Valley Bank (SVB) klappat ihop i den största bankkollapsen sedan finanskrisen. Men Nordeas chefsanalytiker tror inte på någon snöbollseffekt efter kraschen.

ANNONS

De amerikanska myndigheterna stängde först Silicon Valley Bank, sedan kryptobanken Signature och under måndagen meddelas att ytterligare en bank, regionala First Republic, är illa ute.

”Inte troligt”

Världens börser reagerar, inte minst Stockholms-börsen och alla frågar sig nu om krisen ska sprida sig till Europa och om vi kommer att få se en snöbollseffekt efter kraschen.

Inte troligt, enligt Nordeas chefanalytiker Jan von Gerich.

”Det är den snabba räntehöjningen i USA som utsatt en del banker för risker. De hade inte skyddat sig mot ränteriskerna fastän det hade varit möjligt, förklarar han hos HBL som orsak till kriserna i SVB och Signature.”

Stoppas i tid

Von Gerich ser inte heller någon stor risk för en finanskris à la 2008.

”Med de åtgärder som de amerikanska myndigheterna nu vidtagit är meningen att stoppa en utveckling som kunde leda till en finanskris. Det finns även i övrigt skillnader till finanskrisen. Den här gången är det den snabbt stigande räntenivån som orsakat problemen. Den flykt av depositioner som banken drabbades av kunde ha stoppats”, påpekar chefanalytikern.

Psykologisk påverkan

”Någon risk för att det uppstår en snöbollseffekt ser jag inte. Men igen, eftersom psykologin spelar in så kan det inte uteslutas helt”, menar Jan von Gerich som inte tror att vi på europeisk nivå står inför någon omedelbar kris.

”Oro i USA skapar ändå alltid en viss rädsla. Fed kan lindra oron genom att låta räntan bli oförändrad vid sitt räntemöte senare i mars och signalera en utjämning av räntenivån”, menar han.

Inga omedelbara problem

Inom Nordeas verksamhetsområde ser bankens chefanalytiker inga omedelbara orosmoln.

ANNONS
ANNONS

”För större aktörer har oron ingen inverkan. Mindre, enskilda företag kan göra förluster på SVB:s kollaps om de haft direkta placeringar i banken.”

”På sikt påverkar förstås osäkerhet i USA de allmänna ekonomiska utsikterna, men det är för tidigt att säga någonting mer konkret om det ännu.”

Läs även: Värsta kollapsen på 15 år – så dog Silicon Valley Bank [Dagens PS]