Av 23 länder som enligt en ny rankinglista klarat pandemin bäst hamnar Sverige tvåa efter Danmark – medan Norge är trea. Stabilt nordiskt i topp med andra ord.

ANNONS

Det är The Economist som rankat länderna utifrån fem ekonomiska och finansiella indikatorer: BNP, hushållens inkomster, börsutveckling, investeringar och statsskuld.

Ländernas ekonomier har rangordnats efter hur bra de presterat utifrån varje indikator och Danmark toppar listan medan Sverige bedöms ha klarat pandemin näst bäst.

USA har klarat sig ”någorlunda bra”

Norge är trea i ligan följt av USA vars ekonomi enligt The Economist ”gått någorlunda bra” sedan lågkonjunktur utlöstes i världen 2020 i spåren av pandemiutbrottet.

I sin helhet är bilden av ekonomierna i OECD:s 38 medlemsländer god, trots att nya virusvarianter av coronaviruset dykt upp.

Men det ska sägas att det råder stora skillnader i hur de respektive ländernas ekonomier återhämtat sig.

Både vinnare och förlorare

”Pandemin har skapat vinnare och förlorare”, skriver The Economist som bedömer att det kommer vara fortsatt stor skillnad ekonomiskt mellan många länder under 2022.

ANNONS
ANNONS

Bortsett från de tre nämnda nordiska länderna, Danmark, Sverige och Norge, och i viss mån USA, uppges flera stora europiska länder inte alls ha återhämtat sig lika starkt sedan pandemin slog till.

Bland de länder som klarat sig sämre finns Storbritannien, Tyskland och Italien medan Spanien är det land som klarat sig sämst ekonomiskt, enligt artikeln.

Turistländer mer sårbara

Det här förklaras bland annat med att vissa länder i Sydeuropa är mer beroende av turism och därmed även mer sårbara för reserestriktioner.

I länder som exempelvis Storbritannien och Belgien, som också har det tufft ekonomiskt i kölvattnet av pandemin, har nivåerna av covid-19-infektioner och virusrelaterade dödsfall varit höga och detta har enligt The Economist begränsat konsumtionen i större utsträckning.

I Japan har människor i hög grad kunnat fortsätta arbeta och tjäna pengar, där har pandemin inte resulterat i någon kraftigt ökad arbetslöshet till följd av pandemin.

Det kan jämföras med Spanien vars arbetslöshet steg med tre procentenheter mellan februari och augusti 2020 på grund av pandemins härjningar.

USA och Kanada har delat ut stimulanspengar

I USA fick de som förlorade arbetsinkomster bland annat helikopterpengar, alltså pengar i form av stimulanscheckar för att klara sin försörjning.

ANNONS
ANNONS

Även i Kanada har man haft en liknande modell som i USA för befolkningen, framgår det.

The Economist tar upp fler länders olika strategier för att parera mot pandemins negativa effekter av ekonomin.

Tidningen konstaterar också att den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter under 2022, men skriver att ”eftersläparna har en lång väg att gå” med kraftigt stigande BNP:er för de länder som redan återhämtat sig stark, och betydligt svagare BNP-prognoser för de mest sargade länderna. Allt enligt OECD:s beräkningar.

Läs även: The Economist: Här är Årets land 2021 [Dagens PS]