Så här mycket ökar BNP i Sverige i år om ESV – Ekonomistyrningsverkets – kalkyler slår in. Enligt Ekonomistyrningsverket återhämtar sig Sveriges ekonomi starkt i år.

ANNONS

BNP ökar 4,1 procent i Sverige i år och nästa år med 3,0 procent, enligt prognosen.

I år påverkar dock utgiftsökningar och skattesänkningar statens finanser med effekten att budgetunderskottet blir stort.

Dock blir budgetunderskottet avsevärt mindre nästa år som en effekt av att krisåtgärderna upphör.

”Fortfarande under målnivån”

Det är TT som rapporterar om läget i statens finanser i en artikel på SvD.se och även budgetunderskottet blir lägre nästa år är det ”fortfarande under målnivån för överskottsmålet”, konstaterar Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV i ett pressmeddelande som återges av TT.

Enligt Maastrichtreglernas mått beräknar ESV att statsskulden ökar till 39,7 procent av BNP i år, upp från 34,9 procent i fjol.

Nästa år, 2022, ligger prognosen för statsskulden på 38,5 procent, vilket uppges vara inom målintervallet för skuldankaret på 40 procent.

Dagens PS berättade för någon vecka sedan, med hänvisning till OECD, att den svenska ekonomin återhämtar sig och att BNP väntas öka med nästan 4 procent i år och 3,5 procent nästa år.

ANNONS
ANNONS

I sin prognos skriver industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, OECD, att Sveriges ekonomi återhämtar sig med låg inflation och sjunkande arbetslöshet.

OECD konstaterar att en stark export gör att industriproduktionen höjs och redan har passerat nivån innan pandemin.

Läs även: Svagare konsumtion dämpade återhämtning [DagensPS.se] »