En svagare konsumtion dämpade Sveriges ekonomiska återhämtning i april, visar SCB-statistik.

ANNONS

BNP föll preliminärt med 1,4 procent i april, jämfört med mars.

BNP-utvecklingen är en besvikelse. Den dämpade Sveriges ekonomiska återhämtning, rapporterar Bloomberg och uppger att Sverige utmärkt sig med den snabbaste återhämtningen bland Nordens ekonomier.

Enligt Bloomberg förväntade sig analytikerna en tillväxt på 0,3 procent för Sveriges BNP i april med hänsyn till den starka tillverkningsindustrin och exporten.

Ytterligare faktorer som borde ge svensk ekonomi ett lyft är att covid-fallen minskar kraftigt och att trycket på intensivvårdsavdelningarna kopplade till pandemin nu är borta.

Så mycket backade konsumtionen i april

I mars i år ökade BNP i Sverige 2,1 procent (jämfört med februari i år) och även om BNP i april går upp med 8,6 procent i årstakt, alltså jämfört med april 2020, är det från låga nivåer.

Att BNP nu backar jämfört med mars, då BNP steg 3,5 procent i årstakt, förklaras med en minskad hushållskonsumtion.

Siffrorna kommer från SCB:s snabbräknande indikator över den totala BNP-utvecklingen, vilket gör att datan ska tolkas med försiktighet.

I april krympte de svenska hushållens konsumtion med 5,1 procent, vilket kan jämföras med en uppgång av konsumtionen på 0,7 procent i mars.

Det anges som främsta orsaken till BNP-tappet i april, men SCB räknar med en ökad konsumtion framöver i takt med att restriktionerna i Sverige nu lättar och livet återgår till att bli mer normalt.

ANNONS
ANNONS

OECD: Så hög blir Sveriges BNP i år och 2022

Dagens PS berättade nyligen, med hänvisning till OECD, att den svenska ekonomin återhämtar sig och att BNP väntas öka med nästan 4 procent i år och 3,5 procent nästa år.

I sin prognos skriver industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, OECD, att Sveriges ekonomi återhämtar sig med låg inflation och sjunkande arbetslöshet.

OECD konstaterar att en stark export gör att industriproduktionen höjs och redan har passerat nivån innan pandemin.