Den ryska krigsmakten använder sig av järnvägen i Belarus för att transportera material och personal till frontlinjen i Ukraina. Nu har ett sabotage utförts av belarusiska järnvägsarbetare för att bromsa Putins våldsamma framfart i grannlandet. 

ANNONS

Belarus, som annars mest förknippas med att vara en duktig lydstat åt Ryssland, har nu blivit föremål för sabotage riktade mot den ryska framfarten i Ukraina. Det var belarusiska järnvägsarbetare som låg bakom lördagens sabotage.

Det har redan rapporterats enda sen krigets början om ryska utmaningar med att nå fram med utrustning och mat, och den här typen av sabotage bidrar knappast till att höja moralen på de ryska trupperna som ofta stått utan viktiga resurser.

Chefen för den Ukrainska järnvägen, Oleksandr Kamyshin, rapporterar att järnvägsförbindelserna mellan Ukraina och Belarus är helt utslagna. Han uppmanade nyligen de belarusiska järnvägsarbetarna att inte hjälpa till med militära transporter till Ukraina.

Det civila motståndet tilltar

Förutom den ovan nämnda motståndshandlingen i grannlandet så har vi sett andra exempel på civilkurage mot den ryska invasionen i Ukraina. Bland annat i form av det Svenska Hamnarbetarförbundet som satt ryska fartyg i facklig blockad, som en sympatiåtgärd med Ukrainas hamnarbetare.

Vi har även sett omfattande demonstrationer mot kriget, inte minst i Ryssland där tusentals omhändertagits i samband med dessa protester mot Vladimir Putins anfallskrig mot Ukraina.

Brett civilt motstånd mot motstånd 

Samtidigt som det är mycket svårt för omvärlden att ingripa militärt, på grund av risken för att utlösa ett tredje världskrig, så finns det mycket som det civila kan göra för att påverka kriget för att bidra till de omfattande sanktioner som ålagts Ryssland.

Förutom den typen av civilt motstånd som redan nämnts så reser många med militär bakgrund till Ukraina för att hjälpa till att strida och andra samlar in pengar och material för att hjälpa de miljontals utsatta som drabbas hårt av kriget. Det finns även stora insatser att göra kopplade till att stötta de miljontals människor som flyr kriget till andra Europeiska länder.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Russian troops cut off in devastating blow to Putin – major railway supply lines sabotaged [Express]

Läs även: PS avslöjar: Spotify sprider rysk krigspropaganda [Dagens PS]