Medan många länder hade en pressad ekonomisk situation förra året, upplevde Indonesien sin största ekonomiska tillväxt på nio år. Anledningen är ökad konsumtion och en rekordhög export. 

ANNONS

Förra året hade Indonesien sin största ekonomiska tillväxt på nio år.

I takt med att pandemirestriktionerna lättade, ökade konsumtionen i landet. Hushållskonsumtionen, som står för mer än hälften av Indonesiens BNP, accelererade 2022.

Dessutom kunde Sydostasiens största ekonomi dra fördel av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Indonesien är en stor leverantör av termiskt kol, palmolja och nickelstål och exporten växte på grund av stigande globala råvarupriser när kriget inleddes. Det rapporterar CNBC.

Bästa året sedan 2013

Enligt Indonesiens statliga statistikbyrå, hade landets ekonomi en tillväxt på 5,31 procent år 2022, vilket är den bästa årliga tillväxttakten sedan 2013. Investeringarna växte med 3,87 procent förra året, men har ännu inte återgått till nivåerna före pandemin.

Under det fjärde kvartalet ökade landets BNP med 5,01 procent på årsbasis. Det kan jämföras med den tillväxt på 4,84 procent som förutspåddes enligt en opinionsundersökning av Reuters.

Nu avtar tillväxten

Under det sista kvartalet av 2022 avtog dock tillväxten och priserna dämpades, på grund av en svagare global efterfrågan, hög inflation och höjda räntor. Företrädare ur Indonesiens regering har meddelat att tillväxten kan fortsätta att avta även i år. De spår en global ekonomisk nedgång som kan leda till fallande råvarupriser och på sikt minskad export.

”Det kan bli så att Kinas återöppning bidrar till en ökad efterfrågan, men det kan också bli så att råvarupriserna fortsätter att falla, på grund av ett ökat utbud och en lägre efterfrågan i USA och euroområdet”, säger Faisal Rachman, ekonom på Bank Mandiri.

”Årets tillväxt kommer troligtvis att få en skjuts av hushållens ökade konsumtion, samt att inflationen är under kontroll”, sa Faisal Rachman, som spår en tillväxt på 5,04 procent år 2023.

ANNONS
ANNONS

Missa inte

Japans ekonomi skakar – det här behöver du veta [Dagens PS]

Kina: Glädjeskutt när kaninens år inleds [Dagens PS]