För investerare som redan brottas med frågor om inflation och räntor, kommer osäkerheten kring det amerikanska skuldtaket sannolikt ge bränsle åt volatiliteten i den amerikanska dollarn och andra risktillgångar beskriver Franck Dixmier från Allianz i nedan analys.

ANNONS

Investerare kan ursäktas sin tro att de har varit med om det här tidigare. I takt med att klockan tickar ner mot deadline för USA:s skuldgräns, börjar marknaderna återigen bli påminda om den krångliga amerikanska inrikespolitiken.

I vad som har blivit en semi-regelbunden partipolitisk tvist, så förhandlar politiker i Washington om att höja den federala skuldgränsen före juni, månaden då regeringen kan få slut på pengar för att betala sina räkningar.

På spel står förmågan för världens största ekonomi att fortsätta att emittera skulder och betala sina räkningar. Ett sådant scenario skulle innebära att USA misslyckas med att betala sina skulder vilket kommer att skicka chockvågor genom den globala ekonomin.

Liten risk för betalningsinställelse
Först, de goda nyheterna. Vi tror att det bara finns en 0,01% sannolikhet för att man måste ställa in betalningarna.

Detta har aldrig hänt – och vi ser det inte hända den här gången heller.

Marknaderna verkar vara överens om detta. Den senaste styrkemätningen mellan USA:s president Joe Biden och det av republikaner kontrollerade representanthuset har hittills endast lett till begränsad marknadspåverkan.

Räntan på amerikanska statsskuldväxlar med en månads löptid nådde 5,44 % vid sin senaste topp den 19 maj.

ANNONS
ANNONS

Amerikanska kreditswappar – en marknadsbaserad mätare av risken för att en stat ställer in betalningarna – har kommit ner från sina toppar men är fortfarande volatila.

En anledning till att marknaderna kan vara relativt hoppfull är att investerare förmodligen känner att de har sett det här scenariot utspela sig tidigare.

Har höjt taket 78 gånger

Sedan 1917 har taket höjts 78 gånger. 1995 ledde bristen på överenskommelse till att statsappareten stängde ner vid två tillfällen, i 5 och 21 dagar, och igen 2013 i 16 dagar.

En partiell nedstängning skedde 2018 vilket gjorde att statliga tjänster frös inne i rekordlånga 35 dagar. 2011 träffades en överenskommelse två dagar innan deadline löpte ut.

Ändå är den nuvarande kontexten annorlunda. Aldrig tidigare har den politiska klyftan varit så djup mellan de två partierna. Och aldrig har dialog och förhandling varit så svår.

Underliggande problemet

Vad är då problemet? För republikanerna är det deras önskan att minska de federala utgifterna. För demokraterna är det deras engagemang för ett kostsamt energiomställningsprogram.

I det här skedet ser vi tre möjliga scenarier: ett sista minuten-avtal, en nedstängning eller inställda betalningar. Som nämnts är inställda betalningar det minst sannolika.

ANNONS
ANNONS

Detta skulle vara katastrofalt för den amerikanska ekonomin, vilket skulle leda till en allvarlig recession, finansieringssvårigheter och bristande investeringar på grund av de stigande kreditkostnaderna.

Smittan skulle orsaka en global recessionschock. På lång sikt skulle konsekvenserna för USA:s politiska och ekonomiska globala ledarskap vara oöverskådliga.

Mer troligt scenario: Nedstängning

I stället förväntar vi oss ett nedstängningsscenario. Med två parter som stadigt håller fast vid sina ståndpunkter väger vi sannolikheten för ett sista minuten-avtal till endast 40%.

Mer troligt, enligt vår uppfattning, är ett scenario där politiker misslyckas med att nå en överenskommelse i tid för att förhindra en nedstängning, innan de snabbt når en överenskommelse efter deadline.

Vi uppskattar en 60% sannolikhet för detta scenario.

Detta senare scenario skulle vara tillfälligt eftersom endast en del av betalningarna kan frysas. USA:s finansdepartement skulle då behöva prioritera att sköta skulden genom att skära ned på sociala utgifter, inklusive arbetslöshetsersättning och social trygghet, och genom att ställa in lönerna för tjänstemän.

ANNONS
ANNONS

De extremt höga ekonomiska och politiska kostnaderna för ett sådant scenario borde pressa republikaner och demokrater till en snabb överenskommelse.

Vad betyder osäkerheten kring skuldtaket för marknaderna?

För investerare som redan brottas med frågor om inflation och räntor är samtalen om skuldtak ytterligare en faktor att navigera.

Situationen kommer sannolikt att ge bränsle åt volatiliteten i den amerikanska dollarn och risktillgångar. Ny osäkerhet på marknaden kommer att dämpa tillväxtutsikterna ytterligare, vilket förstärker tanken om att den amerikanska centralbanken har nått slutpunkten i sina räntehöjningar.

Denna miljö bör vara gynnsam för amerikanska räntor på den långa sidan av kurvan, och det stöder vår övertygelse om att addera duration i amerikanska räntor vid en eventuell nedgång i statsobligationerna.

Relaterade artiklar:

Amerikansk skuldkris kan smitta Sverige. [Dagens PS]