Medtechbolaget GPX Medical har en patenterad teknologi för en säker lungövervakning av för tidigt födda barn.

ANNONS

I dag föds ett av tio barn för tidigt. En av många utmaningar är att många av dessa barn har underutvecklade lungor som inte kan syresätta blodet. GPX Medicals patenterade teknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor är säker och icke-invasiv.

GPX Medicals långsiktiga strategi är att fortsätta utveckla medicintekniska produkter inom lungövervakning som också kan övervaka äldre barn, och längre fram även vuxna.

Kan tillämpas på andra kroppsdelar

Bolagets teknologi kan tillämpas på andra delar av kroppen än lungorna varför ytterligare möjliga tillämpningar kan komma. Bolaget har bland annat ett pågående projekt för att utvärdera potentialen inom diagnostik av bihåleinflammation.

Nu genomför GPX Medical en emission om cirka 25,9 miljoner kronor inför notering på Nasdaq First North.

”GPX Medical står inför en kommersialiseringsfas där CE-märkning, FDA-godkännande, marknadslansering och efterföljande försäljningsutveckling utgör viktiga milstolpar likväl som värdedrivare i aktien. Produktprototypen har i forskningsstudier redan visat sig uppfylla i huvudsak de nödvändiga funktions- och prestandakraven, vilket talar för en snabbare väg till marknaden”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group i ett pressmeddelande.

En intressant investeringsmöjlighet

Analytikern säger vidare att målsättningen är att validera GPX Medicals produkt Neola under år 2022 och lansera den första versionen av produkten under år 2023, samt att målbilden är att nå 10 procent av marknaden till år 2026, vilket motsvarar en försäljning om cirka 600 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Analytikern bedömer att med en tydlig nytta för vården, i kombination med rätt förutsättningar för tillväxt, är GPX Medical en intressant investeringsmöjlighet.

Läs mer: Svenskt medtechbolag förbättrar behandling av bröstcancer [Dagens PS]