De populäraste fertilitetsapparna med hundratals miljoner användare delar data till andra aktörer utan att användarna vet om det, det visar en ny studie.

Den nya studien från Umeå universitet och Newcastles Universitet visar att fertilitetsappar som har miljontals användare kan innebära en integritetsrisk för de kvinnor som använder dem. Apparna samlar känsliga uppgifter om exempelvis graviditet, aborter och missfall.

För hundratals miljoner kvinnor erbjuder fertilitetsappar en prisvärd lösning som hjälp när de vill bli gravida eller för att följa sina graviditeter, men experter avslöjar nu att de flesta av de största fertilitetsapparna delar känslig, privat information utan användarnas medgivande.

Fertilitetsappar följer inte GDPR

Forskarna Maryam Mehrnezhad, vid Newcastles Universitets School of Computing och Teresa Almeida, Universitetslektor vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet, har tittat på vilka risker som misskötsel av apparnas intima data kan innebära.

Forskarna undersökte hur apparna följer GDPR-lagstiftningen och kom fram till att de flesta fertilitetsappar inte följer lagstiftningen som de ska.

“De här apparnas användare är vanligtvis kvinnor som räknas som marginaliserade användargrupper och datan som handlar om dem är personlig, extra känslig, och den identifieras i GDPR-lagstiftningen som en särskild kategori av data som kräver extra skydd”, säger Maryam Mehrnezhad till Newcastles universitet.

Fertilitetsappar klassas som hälsoappar

Studien visar att majoriteten av fertilitetsapparna klassas som ”hälsa & träning”, några får som ”medicinska” och en klassades som ”kommunikation”.

Studiens författare anser att utvecklare kan undvika potentiella konsekvenser när appar som innehåller medicinska data felkategoriseras som ”hälsa & träning” så att de kan finnas kvar på appmarknaden utan att dra till sig uppmärksamhet.

ANNONS
ANNONS

Data kan säljas till tredje part

Det gör att känslig data från fertilitetsappar kan fortsätta säljas till tredje part för obehörig användning, som exempelvis apputveckling eller reklam.

Forskarna efterlyser lagligare och mer etiska processer för handhållande av data, så att kvinnors intima information som samlas i denna typ av teknologi skyddas.

Läs mer: Preventivappen kartlägger nu corona