Det finns forskning som visar att covid-19-infektioner kan öka sannolikheten att drabbas av demens.

ANNONS

Den globala samarbetsorganisationen Alzheimer’s Disease International, ADI, uppmanar Världshälsoorganisationen, WHO, och regeringar att snabbt öka på forskningen om den påverkan covid-19 kan ha på demens. Organisationen menar att eftersom det finns forskning som visar att covidinfektioner kan öka sannolikheten att drabbas av demens, kan pandemin på lång sikt ge fler fall av demens.

Tillfällig nedgång i antalet

Enligt ADI beräknas mellan 25 och 45 procent av alla som dött av covid-19 vara personer med demens. På grund av de höga dödstalen covid-19 orsakat bland personer med demens har antalet personer med demens tillfälligt gått ned, men organisationen menar att antalet personer med demens kan öka signifikant på grund av den neurologiska påverkan covid-19 har.

ADI menar att mer behöver göras för att förstå kopplingen mellan covid-19 och demens.

”Många demensexperter runt om i världen är allvarligt oroade över kopplingen mellan demens och de neurologiska symptomen på covid-19”, säger ADI:s vd Paola Barbarino, till CNBC.

Ska studera sambandet

ADI:s rådgivande panel med globala experter på demens har satt samman en arbetsgrupp för att studera sambandet mellan covid-19 och demens och upprätta rekommendationer för hur problemet ska hanteras.

Dr Alireza Atri är kognitiv neurolog och ordförande i den rådgivande panelen och han är orolig över effekterna av så kallad långtidscovid med symptom som förlust av smak och lukt samt förlust av mental klarhet och svårigheter med koncentration, minne och tänkande. 

Mer forskning behövs

WHO har uppskattat att cirka 50 miljoner människor världen över är dementa och att cirka 10 miljoner insjuknar varje år. Även innan pandemin visade prognoser, enligt ADI, att demensfallen kunde öka från 55 miljoner per år till 78 miljoner år 2030.

ANNONS
ANNONS

”Vi uppmanar WHO, regeringar och forskningsinstitutioner över hela världen att prioritera och avsätta mer finansiering för forskning och etablera resurser i detta område, för att undvika att bli överväldigade av den kommande demenspandemin,” säger Paola Barbarino till CNBC.

Enligt officiell data från Johns Hopkins University har mer än 217 miljoner fall av covid-19 rapporterats och de senaste 28 dagarna har mer än 18 miljoner fall upptäckts. De faktiska fallen världen över är dock troligtvis högre an vad som rapporterats.

Läs mer: Covid-19 ger mycket större risk för blodproppar än vaccin [Dagens PS]