Nya kraftledningar till Gotland 2031 – inte snabbt nog

Uppdaterad: 08 juni 2023Publicerad: 08 juni 2023
Gotland ska anslutas till det svenska stamnätet med två nya kraftledningskablar för 5,8 miljarder kronor
Gotland ska anslutas till det svenska stamnätet med två nya kraftledningskablar för 5,8 miljarder kronor. (Foto: Pixabay)

Svenska kraftnät har beslutat att två nya kraftledningskablar ska byggas till Gotland och ansluta ön till det svenska stamnätet år 2031.

ANNONS
ANNONS

Anledningen till att Gotland ska anslutas till det svenska stamnätet med två nya kraftledningskablar för 5,8 miljarder kronor, är ett ökat elbehov, det rapporterade Sveriges Radio förra veckan.

Gotlands roll i försvaret

Men enligt Svenska kraftnät har även det spända säkerhetsläget och öns strategiska roll i Sveriges försvar påverkat beslutet.

“Ur ett totalförsvarsperspektiv är det väldigt viktigt att Gotland som en strategisk punkt har en robust elförsörjning”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät, till Sveriges Radio.

ANNONS
ANNONS

El till den gröna omställningen

Han förklarar att mer el framförallt behövs för Industrins elektrifiering där el behövs för att kunna byta ut smutsig tillverkning mot mer miljövänlig tillverkning.

“Sen har vi också en stark etablering av landbaserad vindkraft på ön som vi vill kunna få in i det svenska systemet”, säger han till Sveriges Radio.

Finns i dag två kraftledningar

Det finns i dag två kraftledningar från 1980-talet mellan Gotland och fastlandet och diskussionerna om nya elkablar har pågått länge.

År 2017 bedömde Svenska kraftnät att det inte var samhällsekonomiskt lönsamt att bygga en ny ledning.

Beskedet kom i sista stund

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten anser att det är nödvändigt med nya kraftledningar eftersom Gotlands konkurrenskraft bygger på elförsörjning som är god, stabil och prisvärd.

“Beskedet om nya kraftledningar till Gotland kom i sista stund men det är mycket välkommet. Våra medlemsföretag verkar på en konkurrensutsatt marknad och för att lyckas med den gröna omställningen och de nya tekniker som den innebär behövs mer el för stärkt och bibehållen konkurrenskraft, säger han till Tidningen Näringslivet.

Han anser att Gotlands elförsörjning handlar om klimatet och om hela Sverige. Han säger att trots att Gotland är en ö ska förutsättningarna att bo och verka där vara desamma som i övriga landet.

Inte det industrin behöver

Malin Johansson ansvarar för klimat- och energifrågor på IKEM och hon tycker att det här beskedet inte är det som industrin behöver.

“På Gotland står man redo med enorma klimatinvesteringar som skulle kunna spara 1,8 miljoner ton koldioxidutsläpp per år. Beskedet innebär en svår försening av detta projekt. Svensk elförsörjning och Svenska kraftnäts senfärdighet äventyrar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen i tid”, säger hon till TN.

ANNONS

Klimatomställningen brådskar

Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige, tidigare Cementa, välkomnar beslutet men påtalar att det nu är bråttom.

“Det är nu mycket angeläget att Svenska kraftnät och alla inblandade myndigheter i tillståndsgivningen kavlar upp ärmarna för att korta ledtider. Klimatomställningen är brådskande och det måste gå fortare i Sverige om vi ska fortsätta att ligga i framkant”, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon säger även att omställningen är en förutsättning för att upprätthålla konkurrenskraften i den svenska samhällsbyggnadssektorn.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Öresundsverket återstartas – försäljningen stoppas

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

ANNONS
ANNONS