Dagens PS

Heimstaden och SBB gör jättenedskrivningar

SBB
Heimstaden och SBB gör nya nedskrivningar i mångmiljardklassen. (Foto: TT / press / montage)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 feb. 2024Publicerad: 27 feb. 2024

De två svårt skuldtyngda fastighetsbolagen SBB och Heimstaden gör nya nedskrivningar i mångmiljardklassen, visar delårsrapporterna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Under tisdagen har SBB (börskurs) och Heimstaden (börskurs) redovisat sina resultat. De båda pressade svenska fastighetsjättarna gör på nytt omfattande nedskrivningar, även om företagen nu hävdar att det värsta är över, berättar Reuters.

Så stora nedskrivningar gör SBB

SBB skriver ned värdet på sina fastigheter med 13 miljarder och har tvingats till flera utförsäljningar som krympt värdet på portföljen till 73 miljarder kronor från tidigare 135 miljarder kronor.

Förlusten för SBB förra året blev drygt 22 miljarder kronor.

ANNONS

Senaste nytt

Så mycket skriver Heimstaden ned värdet

Heimstaden med bostadsfastigheter i hela Europa har skrivit ned värdet på sina förvaltade fastigheter med 31 miljarder kronor och gör en förlust före skatt på 29 miljarder kronor 2023.

“Jag är måttligt optimistisk inför 2024”, säger dock Christian Fladeland, vice vd för Heimstaden, i dag, berättar Reuters.

Han tror att fastighetsbolagets fall i Tyskland är över men att risk finns för ytterligare nedgångar i Sverige.

ANNONS

SBB:s vd Leiv Synnes ger följande kommentar:

“Vi är nu i början av en period där förutsättningarna på de finansiella marknaderna förbättras och att fler fastighetstransaktioner sker på rimliga långsiktiga nivåer”.

Riksbankschefen påminner om fastighetskraschen

Sveriges riksbankschef Erik Thedéen har uttryckt oro för Sveriges fastighetsmarknad, som betecknas som en akilleshäl i ekonomin då bankerna är hårt exponerade mot kommersiella fastigheter.

“Vi vet från historien att kommersiella fastighetsbolag kan gå i konkurs. Den svenska fastighetsmarknaden kraschade på 1990-talet och den nordiska staten hamnade i en finanskris”, säger Thedéen, konstaterar Reuters.

Heimstaden får sänkt kreditbetyg

Nyhetsbyrån uppger att svenska hushåll är dubbelt så skuldsatta än tyskar och italienare, mycket på grund av bolån där räntorna tidigare vara extremlåga men i dag har skjutit i höjden.

På tisdagen sänkte Fitch Heimstaden AB:s kreditbetyg till “B” från “BB”.

ANNONS

Kreditvärderingsinstitutet befarar att Heimstaden Bostads förslag att stoppa utdelningen för 2023 påverkar kassaflödet negativt för moderbolaget.

“Vi står bakom Heimstaden Bostads beslut att avstå aktieutdelning”, säger Heimstadens vice vd Christian Fladeland.

Här kan du ta del av Heimstadens bokslut i korthet för 2023.

Och här är SBB:s Q4-resultat i korthet:

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 069 mkr (1 309).
  • Driftsöverskottet uppgick till 713 mkr (784).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var -276mkr (802).
  • Resultat före skatt uppgick till -4 928 mkr (-8 025)

“SBB fortsätter att ta viktiga steg för att realisera strategin och dela upp bolaget i tre affärsområden för bättre styrning, ökad transparens och bättre förutsättningar för kapitalanskaffning”, säger SBB:s vd Leiv Synnes.

Läs mer här.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS