Handelsbanken inleder de svenska storbankernas rapportsäsong och drämmer till med en överraskande stark Q3-rapport.

ANNONS

Siffrorna som Handelsbanken nu redovisar är klart bättre än analytikerna räknat med.

Exempelvis är räntenettot rekordhögt.

”Kvaliteten i vår utlåningsportfölj är hög och kreditförlusterna obefintliga”, skriver Handelsbankens vd Carina Åkerström i rapporten.

SHB:s rörelseresultat i Q3 blev 7 277 miljoner kronor, och här hade analytikerna kalkylerat med ett rörelseresultat på 6 085 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning, skriver Di.se och konstaterar att rörelseresultatet för årets tredje kvartal är 39 procent bättre än motsvarande period i fjol.

Räntenettot blev på 9 578 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntan på ett räntenetto på 8 939 miljoner kronor.

Det aktuella räntenettot som Handelsbanken nu redovisar är nytt rekord och 14 procent bättre än under samma tid förra året, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Carina Åkerström är uppenbart nöjd med storbankens tillväxt och lönsamhet under Q3.

Här är Handelsbankens delårsrapport i korthet:

• Rörelseresultatet steg med 39 procent till 7 277 mkr (5 246).

• Räntabiliteten på eget kapital ökade till 13,2 procent (9,9).

• Intäkterna ökade med 17 procent till 12 897 mkr (11 040).

• Räntenettot ökade med 14 procent till 9 578 mkr (8 389) till den högsta nivån hittills.

• Kostnaderna sjönk med 1 procent till -5 121 (-5 148).

• K/I-talet förbättrades till 39,7 procent (46,6).

ANNONS
ANNONS

• Kreditförlustnivån uppgick till -0,01 procent (0,01).

• Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 19,0 procent (18,7).

Ta del av bankens kvartalsrapport i sin helhet här (pdf).

När Handelsbanken kom in med sitt resultat för årets andra kvartal var det sämre än väntat, vilket Dagens PS rapporterade om då.