Handelsbanken bedömer att svensk ekonomi var i en högkonjunktur under 2022, men ser nu allt tydligare tecken på lågkonjunktur.

ANNONS

Under förra året var kapacitetsutnyttjandet inom företagen högt och sysselsättningsgraden rekordhög, men nu finns tydliga tecken på att hög inflation och stigande räntor tynger den ekonomiska aktiviteten, det menar Handelsbanken i sin konjunkturprognos.

Läget är sämre än normalt

Förra veckan publicerades konjunkturinstitutets barometer för januari och enligt den är läget nu sämre än normalt inom alla delar av den svenska ekonomin.

Jämfört med det tredje kvartalet minskade BNP med 0,6 procent under det fjärde kvartalet.

MISSA INTE: Politikerna handfallna: Elnätsavgiften höjs mitt i krisen [Dagens PS]

Inflationen ger minskad köpkraft

Hushållens förtroende har ganska länge legat på rekordlåga nivåer på grund av den minskade köpkraften.

”Det är tufft för hushållen nu, inflationen urholkar köpkraften och räntorna börjar nu påverka de som har lån”, säger Johan Löf, senior ekonom på Handelsbanken i bankens presentationen av sin konjunkturprognos.

Byggandet vänts minska

Nu har även företagen blivit allt mer pessimistiska om framtiden.

Höga räntor, sämre konjunktur, högre byggkostnader och fallande bostadspriser gör att byggsektorn har väldigt dystra förväntningar.

ANNONS
ANNONS

Byggandet har enligt byggföretagen börjat minska och det kommande året väntar de sig att bostadsbyggandet kommer minska kraftigt.

Bipriserna sjunker

I december fortsatte bostadspriserna att sjunka, säsongsjusterat sjönk de 0,7 procent jämfört med månaden innan, enligt HOX-index.

Handelsbankens prognos är att bostadspriserna kommer sjunka med i genomsnitt 20 procent, jämfört med toppnivån i februari 2022. Banken tror att bopriserna fortsätter ned under första halvåret i år.

Styrräntan höjs

Handelsbanken räknar med att den höga inflationen gör att Riksbanken under våren kommer höja styrräntan med ytterligare 0,75 procentenheter, till 3,25 procent.

Under fjärde kvartalet minskade bristen på arbetskraft, liksom företagens anställningsplaner, men de tyder fortfarande på att sysselsättningen kan stiga något de närmaste månaderna och arbetskraftbristen är fortfarande hög.

Arbetsmarknaden försvagas

I december steg arbetslösheten något, till 7,5 procent, säsongsjusterat, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Handelsbanken räknar med att den starka arbetsmarknaden gradvis kommer försvagas under de kommande månaderna.

Fall i BNP

”Företagen möter nu successivt en lägre efterfrågan, dessutom är det osäkert med framtiden så man investerar mindre och snart tror vi dessutom att man kommer upphöra med nynställningar”, säger Johan Löf i presentationen av konjunkturprognosen.

ANNONS
ANNONS

”Det här leder till en lägre produktion, vi ser negativ BNP-tillväxt framför oss, alltså ett fall i BNP och i värsta fall kommer det här inte bara leda till högre arbetslöshet på kort sikt utan det skulle kunna bli en ond spiral av det här, en verklig krasch”, säger han vidare.

Sammantaget räknar Handelsbanken med att inflationen faller tillbaka i år och först framåt 2024 bedöms den vara i linje med inflationsmålet på 2 procent.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nordeas chefsekonom: ”2023 är ett förlorat år” [Dagens PS]

Missa inte: Riksbankens viktigaste vapen biter inte 2023 [Dagens PS]

Läs också: Trots alla vändor – tusentals blir utan elstöd: ”Det sista vi behövde” [Dagens PS]