Finansinspektionen, FI, lägger ner sin Mar-utredning mot Swedbank och nöjer sig med det vite som börsen redan straffat banken med.

ANNONS

Den 5 maj tog Nasdaqs disciplinnämnd beslut om att Swedbank skulle betala ett vite på 46,6 miljoner kronor för överträdelse mot börsens regelverk enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Mar.

I september 2020 inledde Finansinspektionen, FI, en Mar-utredning mot Swedbank för överträdelse av artikel 17 och 18 i marknadsmissbruksförordningen.

Swedbank gjorde sig skyldig till Mar-överträdelsen i samband med penningtvättshärvan 2018, enligt FI:s preliminära bedömning, hette det liksom att Swedbank riskerade att åka på ytterligare drygt 900 miljoner kronor i böter.

Men nu blir det inte så då FI beslutat att skrota Mar-utredningen mot banken.

”Finansinspektionen bedömer att omständigheterna är sådana att Nasdaqs disciplinnämnds vidtagna åtgärder mot Swedbank varit tillräckliga och att det därför finns skäl för Finansinspektionen att, vid en eventuell sanktionsprövning, avstå från att ingripa mot banken. Det saknas därmed anledning att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av utredningen. Ärendet ska därför skrivas av”, skriver Finansinspektionen i beslutet.

ANNONS
ANNONS

I ett pressmeddelande välkomnar Swedbanks vd Jens Henriksson FI:s besked:

”En efter en lägger vi de historiska frågorna bakom oss för att i stället med full kraft fokusera på kundernas framtid”, säger Henriksson.