Swedbank bröt mot marknadsmissbruksförordningen under penningtvättsskandalen 2018. Det är Finansinspektionens, FI:s, preliminära bedömning. Nu riskerar Swedbank böter på 900 miljoner kronor. 

ANNONS

I mars 2020 delade FI ut 4 miljarder kronor i böter till Swedbank för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker. Ett halvår senare, i september 2020, inledde FI en ny undersökning mot Swedbank.  Nu handlar det om  misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen (Mar) i samband med penningtvättshärvan. Det skriver Dagens Industri.

FI menar att Swedbank har överträtt artikel 18 i Mar, eftersom banken inte har upprättat några insiderförteckningar efter rapporterna om brister i arbetet mot penningtvätt. Anledningen är att informationen om penningtvätt i sig visar på risk för insiderinformation. FI:s preliminära bedömning är dock att insiderinformation uppstod inom Swedbank senast i samband med den så kallade septemberrapporten från 2018.

Om FI slutgiltigt kommer fram till att Swedbank brutit mot artikel 18 i Mar riskerar banken ytterligare böter, som i det här fallet kan uppgå till maximalt två procent av Swedbanks omsättning under föregående år, I så fall blir det drygt 900 miljoner kronor.

”Det här är en undersökning där vi fått en avstämningsskrivelse som vi har svarat på. Det rör historiska händelser som till viss del är samma som Nasdaqs disciplinnämnd redan har sanktionerat oss för. I övrigt är det Finansinspektionen som svarar på frågor om ärendet”, säger Unni Jerndal, senior rådgivare på Swedbank, till Di.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

FI pressar Danske Bank om penningtvätt
FI återkallar tillstånden för Nord Fondkommission