Om det vill sig illa kan Sverige bli först ut i en djupgående europeisk fastighetskris, varnar expert i intervju med Bloomberg.

ANNONS

”I ett dåligt scenario med ingen upptining på kreditmarknaderna kan Sverige vara först i kön i en serie räddningsemissioner av börsnoterade fastighetsbolag i Europa”, säger Peter Papadakos, vd på Green Street, som sysslar med fastighetsrådgivning, till nyhetsbyrån.

Bloomberg rapporter om dramatiska fall på den svenska fastighetsmarknaden med börsbolag som fått se sina börsvärden halveras i år och att både svenska Riksbanken och Finansinspektionen varnat för hot mot den finansiella stabiliteten i spåren av den alarmerande utvecklingen.

Få kände också till, konstaterar nyhetsbyrån, den stora aktieförsäljning som nyligen ägde rum i Rutger Arnhults Castellum, där fastighetsmiljardären Roger Akelius seglade upp som ny storägare när han köpte 40 miljoner aktier i Castellum av M2 Kapitalförvaltning, som Dagens PS rapporterade om.

Illavarslande tecken om vad som väntar

Den hastigt påkomna affären kan enligt artikeln vara en signal – ”ett förebud om vad som komma skall på den europeiska fastighetsmarknaden”, heter det i Bloombergs rapportering om det prekära läget på Sveriges fastighetsmarknad.

När det gäller svenska fastighetsbolag är ingen respit i sikte, förhoppningarna för det tycks uttömda. Och samtidigt måste fastighetssektorn i Sverige återbetala 10 miljarder dollar, ganska exakt 111 miljarder kronor, i skulder nästa år, enligt Bloomberg.

ANNONS
ANNONS

Refinansieringskravet uppgår, skriver nyhetsbyrån, till 41 miljarder dollar, det vill säga drygt 456 miljarder kronor, till slutet av 2026, enligt en sammanställning.

Som orsak till att den här situationen uppstått anges obligationsaffärer med rörlig ränta och korta löptider, samtidigt som räntorna nu stigit kraftigt.

Svenska fastighetsbolag följs noggrant i Europa

Svensk fastighetsmarknad följs i dag minutiöst ute i Europa, den uppges vara mer sårbar än i grannländerna i Norden.

Svenska banker är också hårt exponerade mot fastighetsbolagen, vilket ökar risken för spridningseffekt vid en eskalerande kris som i värsta fall slutar med en krasch.

”Fallande fastighetsvärden kan utlösa en dominoeffekt”, varnar Anders Kvist, senior rådgivare på Finansinspektion, i Bloomberg-artikeln där han också höjer varningsflagg för att det kan tvinga fram nödförsäljningar.

Vid sidan av kraftigt nedvärderade fastighetsvärden faller kreditbetygen för bolagen.

ANNONS
ANNONS

Svensk fastighetsmarknad svart fläck i Europa

”Europeiska fastighetsbolag i allmänhet tenderar att ha lägre skuldsättning och längre löptidsprofiler än sina svenska konkurrenter”, säger Martin Edemalm, förvaltare av obligationsportföljen på SEB Investment Management i Stockholm.

Det talas om en komplexitet i ägarbilden hos svenska fastighetsbolag.

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, är en av flera svenska fastighetsjättar som redovisar sitt resultat för årets tredje kvartal på torsdagen.

SSB har på senare tid sålt av stora fastighetsbestånd för att parera krisen.