Enersize har genomfört en företrädesemission på 20,7 miljoner kronor, inräknat för övertilldelningen på cirka 3,5 miljoner kronor. Emissionen blev tecknad till 225 procent, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Emissionen tecknades för priset av 0,17 kronor i Sverige eller 0,0163 euro i Finland.

Efter emissionen ökar antalet aktier i bolaget till 232 637 459 aktier. Utspädningseffekten är cirka 56,3 procent.

Vidare har bolaget gjort en garantiemission med Blasieholmen Investment Group för 3,7 miljoner aktier med samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Det motsvarar ett garanterat belopp på 5,28 miljoner kronor.

Utöver garantiemissionen har även riktade emissioner gjorts med Pelarsalen (2,3 miljoner aktier) och med vd Anders Sjögren (1,55 miljoner aktier). Även här har teckningskursen varit den samma som i företrädesemissionen. Betalning av de riktade emissioner har skett genom kvittning av tecknarnas fordran mot bolaget.

Slutligen har bolaget också emitterat 705 882 aktier till Cibet respektive 705 882 aktier till Kaiser Capital. Teckningskursen är den samma som i företrädesemissionen. Betalning för dessa riktade emissioner ska ske kontant.

Enersize skriver också att det med anledning av företrädesemissionen gjorts en omräkning
avseende villkoren för teckningsoptionsprogrammet för teckningsoptioner av serie TO1 och TO2.

För teckningsoptioner av serie TO1 är den nya teckningskursen 2,26 kronor, mot tidigare 3,22 kronor. Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie.

ANNONS
ANNONS

För teckningsoptioner av serie TO2 är de nya lägsta respektive högsta teckningskurserna 0,46 kronor (tidigare 0,65 kronor), respektive 0,91 kronor (tidigare 1,30 kronor). Två teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt till teckning av tre nya aktier.

Läs mer: Deras mjukvara stoppar dyrt tryckluftsläckage [Dagens PS]