Enersize tillhandahåller programvara som hjälper tillverkningsindustrin att spara energi vid användande av tryckluft. ”Det handlar om mellan 20 och 50 procent av det som industrin lägger ner på tryckluft som går att spara”, säger vd Anders Sjögren till Dagens PS. 

ANNONS

Emissionen är avslutad.

”Just användningen av tryckluft vid produktion har stor potential att rationaliseras”, säger Anders Sjögren.

”Tryckluften är så fruktansvärt ineffektiv att skapa, så varje liten del man kan spara ger väldigt mycket energi tillbaka”, säger han.

Företagets produkt integreras i tillverkningsindustrin för att upptäcka läckor.

”Vår produkt är framför allt en mjukvara. Vi är beroende av hårdvara för att kunna hitta läckorna, då använder vi ultraljudsintrument. Men det handlar också om att vi ska kunna sätta in sensorer i tryckluftystemet för att kunna mäta tryck och flöde och få den information som krävs för att få en inblick”, säger Anders Sjögren.

Företaget genomför just nu en emission på 17,3 miljoner kronor och har planer på att expandera.

”Tittar vi ett par år tillbaka så var marknaden nästan uteslutande Kina. /…/ Fokus nu är i Sverige, men vi vill ta det ut till närliggande länder. Då tittar vi framför allt på Tyskland, för där finns väldigt mycket tillverkningsindustri. Elen är dyr och de har väldigt mycket kolbaserad el. Så det finns ett stort incitament för dem att göra någonting”, säger han.

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i Enersize Oyj. Nordic Issuing är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp: 17,3 MSEK vid fulltecknad emission.
Teckningsperiod: 09 juni – 23 juni 2020 i Sverige.
Teckningskurs: 0,17 SEK per aktie i Sverige. Courtage utgår ej. 
Garantier och teckningsförbindelser: Nyemissionen är fullt garanterad.
Emissionsvolym: Högst 101 641 252 aktier.
Avstämningsdag: 4 juni 2020.
Villkor: Varje innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna 1 (en) ny aktie.