Ytrade Group AB, som driver e-handelsplatsen Yaytrade, har beslutat om en riktad kontant nyemission som tillför bolaget cirka 5 miljoner kronor.

ANNONS

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 februari i år har styrelsen i Ytrade Group AB beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 333 333 aktier till en teckningskurs om 3,75 kronor per aktie och motsvarar en premie på cirka 10 procent till stängningskursen den 28 maj.

Emissionen medför en spädning av antalet aktier och röster i Ytrade på cirka 7 procent, aktier och röster ökar i antal med 1 333 333, från 19 308 272 till 20 641 605 stycken. Bolagets aktiekapital kommer öka med cirka 66 666 kronor, 965 413,6 kronor till 1 032 080,25 kronor.

Nyemissionen kommer tillföra bolaget cirka 5 miljoner kronor och har tecknats av två långsiktiga investerare i Yaytrade, Stefan Alvarsson, koncernchef och ägare i One Partner Group samt partner i Qvana Invest AB och Henrik Hobik, via Selected Brands Nordic AB som han är majoritetsägare och styrelseordförande i.

Vill få in branscherfarenhet

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emissionen och är att få in strategiskt viktiga personer med gedigen kunskap och branscherfarenhet.

Stefan Alvarsson har byggt upp One Partner Group som har en omsättning på över 1 miljard och är verksamt inom bemanning, rekrytering och produktionslogistik. Han har stor styrelseerfarenhet både från nuvarande och från tidigare engagemang.

Henrik Hobik har framgångsrikt byggt ett av de ledande distributionsbolagen inom premiummode i Skandinavien och Baltikum och är en erfaren investerare.

ANNONS
ANNONS

Bolaget tillförs cirka 5 miljoner kronor genom nyemissionen före transaktionskostnader på cirka 20 000 kronor. Nettolikviden från nyemissionen är tänkt att användas till investeringar i Yaytrades plattform och logistiklösningar.

Läs mer: Söderberg & Partners i nyemission – expanderar till nya länder [DagensPS]