Polyplank lämnar 29-procentig rabatt på sin nyemission, när bolaget vill ta in 15 miljoner kronor.

ANNONS

Polyplank vill ta in 15 miljoner kronor i en nyemission och rabatten i nyemissionen uppgår till hela 29 procent, baserat på en genomsnittskurs för de 15 senaste handelsdagarna.

Bolaget tillverkar bland annat staket och bullerplank och enligt ett pressmeddelande ska pengarna från nyemissionen användas för att investera i ökad produktionskapacitet, detta för att kunna möta en orderingång som ökat kraftigt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Kraftigt ökad efterfrågan

”Polyplank har nu i vad som ser ut som slutet av Coronapandemin upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på Bolagets produkter och orderingången ökar nu kraftigt. Ett framgångsrikt, enträget förbättringsarbete, marknadsföring och bearbetning av gamla och nya kunder, ger successivt bättre resultat”, skriver vd Cay Strandén i pressmeddelandet.

”Vi har under det senaste året kontinuerligt tagit nya ordrar och nu i maj 2021 tog vi vår största order i bolagets historia. För att möta den ökade efterfrågan och säkerställa att vi kan leverera med god kvalitet behöver vi nu utöka produktionskapaciteten och investera i maskinparken”, fortsätter Cay Strandén i pressmeddelandet.

Både nya och befintliga investerare

Emissionserbjudandet riktar sig till både befintliga och nya investerare men den som äger aktier i Polyplank på avstämningsdagen den 3 juni får företrädesrätt. Elva aktier ger rätt att teckna två nya aktier, skriver Dagens Industri.

Om alla aktieägare tecknar fullt är emissionen fulltecknad, och om inte kan allmänheten söka och få tilldelning. Teckningskursen är 25 öre per aktie, vilket motsvarar en 29-procentig rabatt på den genomsnittliga kursen de 15 senaste handelsdagarna.

Polyplanks huvudägare Leif Jilkén, äger enligt ägardatatjänsten Holdings, 60 porcent av Polyplanks aktier.

Han har tillsammans med några andra ur bolagets högsta ledning förpliktat sig att teckna aktier för ungefär 2,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 18 procent av hela emissionsvolymen.

ANNONS
ANNONS

Kontant premieersättning

En extern investerare som inte namnges har lämnat en emissionsgaranti på 11,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 72 procent av hela emissionen. Denna externa investerare får en kontant premieersättning om 10 procent.

I fredags stängde Polyplank på 0,3265 kronor per aktie. Bolagets börsvärde är 110 miljoner kronor. För de aktieägare som inte deltar kommer nyemissionen innebära en utspädning på 15 procent.

Läs mer: Teckna i snabbväxaren som växte 57% i fjol – möt VD [DagensPS]