Snabbväxande SaveLend Group – som är på väg att listas på Nasdaq First North – växte med 57 procent under första kvartalet jämfört motsvarande kvartal i fjol. Bolaget planerar att växa aggressivt under kommande år. Det berättar bolagets VD Ludwig Pettersson i en intervju med Dagens PS.

ANNONS

SaveLend Group är på väg att listas på Nasdaq First North. För att fortsatt kunna hålla en hög takt i sin expansion genomför bolaget nu en spridningsemission, och erbjuder allmänheten att teckna aktier då. I spridningsemissionen kommer investerare från SaveLend Groups investeringsplattform att prioriteras. Mer information finns på SaveLend Groups hemsida.

Begränsad spridning

I samband med listningen genomförs en riktad emission och en ägarspridning. Spridningen till allmänheten uppgår till drygt 47 MSEK, och inklusive den riktade emission uppgår kapitalanskaffningen till drygt 50 MSEK. Från detta avgår emissionskostnader på cirka 4,4 MSEK.

Med det tillförda kapitalet kan bolaget fortsätta hålla en hög expansionstakt och från styrkeposition dra nytta av möjligheter som erbjuds.

”Den som investerar i SaveLend får en fintech-aktie som fungerar bra i både hög- och lågkonjunktur”, säger Ludwig Pettersson, vd och grundare av SaveLend Group.

Bolaget har i dag egentligen två verksamheter som hänger ihop.

Framåtlutat fintech-bolag

”Vi är ett framåtlutat fintech-bolag vars verksamhet utgår från två plattformar. Dels en investeringsplattform där vi kopplar ihop investerare med olika krediter, dels en faktureringsplattform där vi automatiserar kunders reskontror”, säger Ludwig Pettersson och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”Vi tillför en bra riskjusterad avkastning för de som investerar via investeringsplattformen. Vi har levererat i genomsnitt 9 procent i avkastning till våra investerare efter kreditförluster och avgifter.”

Investeraren kan bestämma själv vilken målavkastning man vill ha, vilket har med risken att göra. I dagsläget söker investerarna 7 – 9 procent via SaveLends plattform.

Investeraren får själva bestämma hur stor andel man vill investera i varje kredit. Snittkunden har 40 000 kronor investerat och över 300 krediter i sin portfölj. Kreditförlusterna har legat under 1 procent.

Förvärvsdrivna

SaveLend Groups vd är även beredd att köpa verksamheter.

”Vi ska vara förvärvsdrivna. Blir det större förvärv kommer vi att kolla olika typer av finansiering”, berättar Ludwig Pettersson.

Bolaget har i dag verksamhet i Sverige, Finland och Polen. Planen är att expandera in i ytterligare länder.

”Vår expansionsstrategi är att ta faktureringsplattformen till nya länder och därefter börja med investeringsplattformen när vi har data på marknaden.”

SaveLend Group har redan planerat vilka nya länder bolaget planerar att gå in i. Något man ännu in kommunicerat.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: De sprider riskerna med peer-to-peer-krediter [Dagens PS]

Erbjudandet i korthet

Inbjudan till teckning av aktier i SaveLend Group AB inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Hagberg & Aneborn är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna vi länkar nedan.

Teckningskurs: Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av aktier ska avse lägst 700 aktier, motsvarande 5 250 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal aktier.
Teckningsperiod: 14 maj 2021 till 28 maj 2021.
Utspädning: Vid full teckning i Erbjudandet och den riktade emissionen kommer antalet aktier i SaveLend Group att öka från 38 026 263 aktier till 44 726 263 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 14,98 procent.
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsåtagande uppgående till cirka 35,25 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, från befintliga aktieägare och externa investerare som har åtagit sig att teckna aktier till samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet.
Finansiell rådgivare: Corpura Fondkommission AB

Prospekt
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.