Medhelp Care AB, som erbjuder en plattform för digital företagshälsa med sjukvårdsrådgivning, väntas inleda handel på Nasdaq First North den 26 oktober. Erbjudandet inför börsnoteringen övertecknades till 310 procent. 

ANNONS

Medhelp erbjuder mjukvara som tjänst, från engelskans software-as-a-service (SaaS) som en lösning för digital företagshälsa.

I samband av noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North erbjöd Medhelp Care AB möjligheten att teckna aktier i bolaget. Intresset visade sig vara stort – sett till antalet tillgängliga aktier tecknades erbjudandet 15,5 gånger. Sett till hela erbjudandet var teckningsgraden 310 procent.

Genom Erbjudandet tillförs bolaget en total bruttoemissionslikvid om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 4 MSEK.

ANNONS
ANNONS

Handel i aktien väntas inledas den 26 oktober på Nasdaq First North.