Fastighetsbolaget Klöverns styrelse har nu fastställt villkoren i den tidigare aviserade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 13 november.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande.

Klövern kommer vid fullteckning att tillföras 2,06 miljarder kronor före emissionskostnader som beräknas till 35 miljoner kronor. Syftet med företrädesemissionen är att ge bolaget utrymme för fortsatt värdeskapande genom selektiva förvärv till den svenska eller utländska fastighetsportföljen, projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder samt att ge Klövern en stärkt balansräkning, lägre belåningsgrad och därigenom ökad finansiell flexibilitet.

Villkoren i nyemissionen är 1:4, vilket innebär att fyra befintliga A- respektive B-aktier ger rätt att teckna en ny A- respektive B-aktie till teckningskursen 10 kronor per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 13 november och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 16 november. Teckningstiden löper från 19 november till 3 december och handel med teckningsrätter sker den 19 ovember till 1 december.

Nyemissionen är full garanterad av Rutger Arnhult genom M2 Asset Management och Corem Property. Länsförsäkringar Fastighetsfond och Handelsbanken Fonder har även uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Mäktige fastighetstoppen konkurrerar med sig själv [DagensPS.se] »