Clean Motions företrädesemission övertecknades till 397 procent, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. 

ANNONS

Clean Motions företrädesemission med teckningskurs 1,09 SEK per unit, bestående av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner (TO1 och TO2) tecknades till 95 procent med stöd av uniträtter. Dessutom tecknades motsvarande 302 procent av företrädesemissionen utan stöd av uniträtter, och erbjudandet är därmed övertecknat till totalt cirka 397 procent. Inga garantiåtaganden kommer behöva tas i anspråk.

”Jag vill rikta ett stort tack till såväl befintliga som nya aktieägare för det förtroende som investerarna i emissionen visar för bolagets inriktning. Det är mycket glädjande att det finns ett starkt intresse för Clean Motion. Eftersom 95 procent av uniträtterna använts för att teckna sig innebär det dock att en mycket liten del av de 77,5 MSEK teckningar utan företräde som inkommit kommer att kunna tillfredsställas”, säger Clean Motions vd Göran Folkesson i ett pressmeddelande.

Bolaget har med anledning av överteckningen beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om 2,1 MSEK. De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i memorandumet som publicerades den 30 augusti 2021.

Clean Motions aktie steg på beskedet, och kostade vid 10.40-tiden 2,88 kronor, upp 6,67 procent.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Självförsörjande elfordon här inom en snar framtid [Dagens PS]