Företag som annonserar så kallade buybacks får oftast en extra skjuts uppåt av investerare i samband med offentliggörandet. Då kan det vara läge att sälja.

Med buybacks menar tillbakaköp av aktier.

Nu visar färsk statistik att företag som köper tillbaka aktier har utvecklats sämre än andra aktier sedan 2015.

ANNONS
ANNONS

Det är i kontrast till tioårsperioden dessförinnan då det var tvärtom.

Att köpa tillbaka aktier är ofta rätt i sak, men fel i tid.