BMW-koncernen registrerar 23 procent lägre försäljning första halvåret 2020, jämfört med samma period under fjolåret. Totalt sålde bolaget runt 963.000 bilar. Nedstängningar till följd av coronaviruset beskrivs som en av anledningarna till säljtappet. 

ANNONS

BMW-koncernen sålde och levererade totalt 962.575 bilar under det första halvåret 2020, vilket är 23 procent lägre än under samma period föregående år.

Försäljningen påverkades som väntat negativt av att BMW tillfälligt stängt ner sina retail-butiker till följd av coronapandemin. I slutet av det andra kvartalet började en återhämtning märkas och i Kina var försäljningen i det andra kvartalet högre än under föregående år.

Antalet sålda elbilar uppgick till 61.652, vilket motsvarar en ökning på 3,4 procent.

ANNONS
ANNONS