Svenska Kraftnät har reducerat möjligheten att exportera och importera el över gränserna, skriver Bloomberg. Det har i sin tur lett till en norsk motreaktion, med mindre export över gränsen och till högre pris.

ANNONS

I morse tvingades Sverige importera el till ett rekordhögt pris på 463 öre per kilowattimma. Det mesta av elen kom från Norge. Det här sker inte långt efter att man har startat upp sitt oljeeldade kraftverk i Karlshamn för att hjälpa Polen med elförsörjning som nu inte är tryggad.

Den här europeiska elhandeln över gränserna pågår hela tiden. Men nu har Norge skurit ner på sin export av el till Sverige. Enligt Bloomberg beror det hela på att Norge ”irriterar sig” på Svenska Kraftnäts policy att minska på flödet över gränsen.

De kablar som leder elektricitet över nationsgränserna utgör en viktig del av EU:s program för att lämna den smutsigare elproduktionen. Nordisk vattenkraft kan bidra till elförsörjningen i grannländerna. Som systemet är uppbyggt nu transporteras elen först dit som priset är högst, utan att kraftnätsbolagen lägger sig i.

Reducerad exportkapacitet

I bristsituationer kan flödet emellertid stängas ned, vilket har hänt i Sverige efter att Norge började använda sina nya enorma elkablar för att exportera energi till Tyskland och Storbritannien. Problemet är att det i sin tur också påverkar exporten av el till Finland och Danmark.

När Sverige skär ner på det flöde av elektricitet som kan passera nationsgränserna blir det också svårare att importera el hit, vilket man behöver göra kalla dagar.

Svenska Kraftnät har reducerat sin exportkapacitet med nära hälften i år för att säkra eltillgågnen. Eftersom bade Danmark och Finland är beroende av att importera el innbär det här en ökad kostnad även där. Nu vill Finland och Danmark att EU ska göra sådana åtgärder olagliga.

Svenska Kraftnät säger till Bloomberg att det hela inte handlar om politiska relationer. Bolaget har inget annat val än att skära ner på kapaciteten i elnätet tills de gamla komponenterna i elnätet har blivit utbytta och kan hantera nya flöden. Det kan ta flera år. Det faktum att Norge halverar sin export till Sverige till ungefär 1 200 megawatt kommer att öka riksen för bristsituationer.

ANNONS
ANNONS

“om vi behöver mer kommer vi att behöva räkna med att importera le från andra länder”, säger Erik Ek till Bloomberg. ”Om det inte är tillgängligt för oss får vi sluta leverera till en del av våra kunder den dagen det blir kallt.

Läs också

Expert: Brister i elsystem kan förvärras [Dagens PS]
Kraven på det svenska kraftnätet kommer att ändras [Dagens PS]