Bristerna i Sveriges elsystem kommer att bli påtagliga framöver. Inte minst väntas de regionala skillnaderna i systemet att öka.

ANNONS

Det visar en ny rapport från teknikkonsulten WSP som analyserar kommunernas förutsättningar att uppnå klimatneutralitet innan 2045.

Framför allt visar analysen att det krävs en tydligare ansvarsfördelning mellan politiska beslutsfattare och näringslivet för att klara av framtidens elförsörjning.

”De regionala skillnaderna i energibalansen är stora redan idag och kommer öka ytterligare”, säger Anna Nordling, energiexpert på WSP.

”Nu när effektbristen börjar bli ett faktum på flera håll i Sverige kommer frågan om vem som har ansvaret för den långsiktiga elförsörjningen behöva redas ut”, fortsätter hon.

Ökad elanvändning medför utmaningar

Fram till 2045 kommer den totala elanvändningen i Sverige att öka med mellan 40 och 60 procent, enligt rapporten.

Bara i transportsektorn väntas ökningen att uppgå till hela 600 procent.

Samtidigt väntas det ökade elbehovet att resultera i en elbrist som uppgår till 400 timmar per år i två av landets fyra elområden, enligt statistik från Svenska Kraftnät.

Brådskande läge

Det finns lösningar på detta, enligt rapporten.

Bland annat lyfts nya lösningar för lagring av el bli avgörande. I synnerhet väntas vätgas och batterier bli allt viktigare när fler väderberoende energikällor används.

ANNONS
ANNONS

”Det som behövs nu är ett ökat samarbete mellan politiker och andra aktörer, god framförhållning, nya tekniska lösningar och en översyn av nuvarande marknadsmodell”, säger Anna Nordling och fortsätter:

”Vi behöver övergå till en kapacitetsmarknad, där elproducenten inte bara får betalt för den el som levereras utan även för tillgänglig kapacitet som ställs till förfogande.”

Läs mer: Fortsatt utmanande att elekrifiera vägarna [Dagens PS] >>