I och med att kärnkraft och fossila energikällor fasas ut och förnybara energikällor fasas in kommer kraven på det svenska kraftnätet ändras.

ANNONS

Det är framför allt vindkraft som står för tillskottet av förnybar energi och i takt med att de förnybara energikällorna fasas in behöver kraven på det svenska kraftnätet ändras. Förnybara energikällor gör att en större andel el kommer vid oförutsägbara tider och från nya geografiska platser.

Det byggs vindparker i hela landet, men majoriteten kommer finnas i Sveriges norra halva. Johan Jalvemo, sektionschef på Transmission & Distribution på Norconsult, berättar att distributionsnäten kommer behöva moderniseras och att fler lösningar för energilagring kommer införas för att exempelvis jämna ut den oförutsägbara produktionen från förnybar energi.

Laddstationer för elfordon som kräver hög effekt är ett annat tänkbart användningsområde för energilager. Johan Jalveno säger att det pågår en modernisering av elmätare som kommer kunna kommunicera med elcentralerna, han säger vidare att detta är en förutsättning för smarta ellösningar och nya betalningsmodeller.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Norconsult utformar simhall och förprojekterar busslinje [Dagens PS]