Dagens PS

Swedbank under press – sänker utdelningen

Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson. (Foto: TT)
Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 17 juli 2019Publicerad: 17 juli 2019

Styrelsen för Swedbank har beslutat sig att ändra utdelningspolicyn, vilket innebär att en mindre del av vinsten kommer att delas ut framöver. Banken har även satt upp flera andra finansiella mål.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Swedbank kommer framöver att dela ut 50 procent av vinsten, ned från tidigare 75 procent. Banken motiverar beslutet med att det stärker kapitalbasen.

“Förändringen sker mot bakgrund av den höjda kontracykliska bufferten i Sverige, de långa marknadsräntornas påverkan på de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, fortsatt utlåningstillväxt samt den osäkerhet som uppstått kring bankens arbete för att förhindra penningtvätt”, skriver tillförordnade vd:n Anders Karlsson i rapporten.

Swedbank har också valt att införa ett kapitalmål. Storbanken skall framöver ligga 1-3 procentenheter över Finansinspektionens krav. Idag ligger Swedbank 1,5 procentenheter över. Räntabiliteten på eget kapital skall vara minst 15 procent.

“Genom förändringen säkerställer vi att Swedbank förblir en av de finansiellt starkaste bankerna i Europa samtidigt som vi kan fortsätta stödja våra kunders tillväxt”, skriver Swedbank-chefen.

Något bättre än väntat

Swedbank redovisar intäkter i linje som var svagt bättre än väntat i det andra kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 11 416 miljoner kronor (11 797), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6 607 miljoner kronor (6 273), väntat 6 570 miljoner kronor.

ANNONS

Provisionsnettot blev 3 202 miljoner kronor (3 236), väntat var 3 285 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 663 miljoner kronor (7 535), väntat var 6 497 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 109 miljoner kronor (135).

ANNONS

Senaste nytt

Rörelseresultatet blev 6 552 miljoner kronor (7 388), väntat var 6 207 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 5 336 miljoner kronor (6 014), väntat var 4 869 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 4,75 kronor (5,37).

Swedbank, MkrQ2-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2018
Intäkter11 41611 2411,6%11 797
Räntenetto6 6076 5700,6%6 273
Provisionsnetto3 2023 285-2,5%3 236
Rörelsekostnader4 262
Rörelseresultat före kreditförluster6 6636 4972,6%7 535
Kreditförluster-109-339-135
Rörelseresultat6 5526 2075,6%7 388
Nettoresultat5 3364 8699,6%6 014
Resultat per aktie, kronor4,755,37

Konsensusdata från Factset

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS