Flera av de större nordiska bankerna inleder ett samarbete för att få bättre kännedom om sina kunder, i huvudsak stora och medelstora företag.

Målet är att i förlängningen kunna upptäcka ekonomisk brottslighet.

ANNONS
ANNONS

Meningen är att de stora bankerna ska bilda ett bolag som ska underlätta informationen runt främst medelstora företag. Man ska nu se över möjligheterna till att bilda ett sådant bolag.

Bakgrunden är att flera myndigheter numera kräver att bankerna har bättre kännedom om sina kunder för att förhindra ekobrott och penningtvätt, rapporterar TT via Affärsvärlden.