I veckan kom Riksbankens räntebesked där räntebanan bibehölls. Det finns dock all anledning att inte fästa alltför stor tilltro till Riksbankens prognoser, skriver Investerardygnet.

I diagrammet nedan framgår hur fel Riksbankens prognosmakare haft i sina bedömningar.

Den heldragna linjen visar den faktiska reporäntan. De streckade kurvorna visar Riksbankens estimat om var reporäntan skall ta vägen tre år framåt, den så kallade räntebanan.

Utfallet mot estimaten talar sitt tydliga språk: byt prognosmakare på Riksbanken.

ANNONS
ANNONS