En ny våg av utflöden från bankerna. Kunder som ser högre räntor i penningmarknadsfonder. Det sätter press på bankerna, menar analytiker.

ANNONS

Det är Barclays USA-baserade strateg Joe Abate som ser en ny våg av utflöden från sparkonton i bankerna. Den kommer när kunderna upptäcker att det finns högre räntor tillgängliga för dem i penningmarknadsfonder.

Nästan över

Joe Abate säger att han ser två konkreta vågor av utflöden på gång – två som både sätter press på bankernas balansräkningar, skriver Bloomberg.

Den första var den som följde efter Silicon Valley Banks kollaps för några veckor sedan, men den tror Abate ”kan nästan vara över”.

Däremot tror han att kollapsen gjort fler medvetna om de låga räntor spararna får på sina insättningar. Det kommer, i sin tur, att påverka nästa våg av utflöden, menar Barclays-strategen.

Har väckt spararna

Den diskussion som varit kring insättningssäkerhet kan ha väckt sparare som nu flyttar pengarna till penningmarknadsfonder, tror Abate.

ANNONS
ANNONS

Fram tills nu verkar spararna inte ha varit så medvetna över riskbilden och dessutom i stort sett ha struntat i låga räntor, menar han.

Har varit låg

Joe Abate menar att så kallade inlåningsbetas (känsligheten för räntor till amerikanska sparare i förhållande till Feds styrräntor) har historiskt varit låg i början av en räntehöjningscykel.

Det innebär att i den fasen söker inte sparare högre räntor och banker drar fördel av det och ökar sina nettomarginaler.

Men när cykeln fortsätter börjar bankerna konkurrera om inlåning via högre räntor.

En New York Fed-studie från november förra året visade att detta var fallet under de senaste cyklerna. Ju djupare du kommer in i cykeln, desto fler bankinlåningsräntor följer med federal funds-räntan.

”Dubbelt slag”

Men den här gången kan bankerna få möta ett dubbelt slag eftersom deras sparare kan uppleva både högre räntor och högre upplevd säkerhet på penningmarknaderna, menar Joe Abate.

ANNONS
ANNONS

Sett på ett sätt har det redan skett ett betydande hopp till penningmarknadsfonder under förvaltning, är analysen, men på ett annat sätt kan cykeln bara värmas upp.

Konkurrerar mer

Som Abate ser det, ”har tröskeln för ouppmärksamhet nåtts och den andra vågen av inlåningsutflöden har börjat, och vi väntar oss att bankerna kommer att konkurrera mer aggressivt om insättningar.”

Läs även: Tung banktopp fruktar ny finanskris: Finns potential [Dagens PS]