Bakgrunden är att effektivitet att sätta dit marknadsmanipulatörer ökat. Finansinspektionen samarbetar nu och delar på jobbet med Ekobrottsmyndigheten.

ANNONS

Privata Affärer uppger att FI sedan ett år tillbaka börjat utreda tvivelaktiga aktieaffärer på egen hand, dock finns alltså ett viktigt och uppenbarligen framgångsrikt samarbete på området med EBM.

”Marknadsmanipulation var förbjudet tidigare och är det nu också, skillnaden är att vi i dag har en effektivare bekämpning”, säger Magnus Schmauch, rådgivare på Finansinspektionen, till tidningen.

Mindre förseelser av marknadsmanipulation utreds administrativt och omedelbart av Finansinspektionen medan misstankar om grövre brott tas om hand av Ekobrottsmyndigheten.

”Tidigare utredde vi inte några överträdelser alls, utan allt hamnade hos Ekonbrottsmyndigheten som straffrättsliga ärenden. Man kan se det här som en omfördelning av resurser”, förklarar Magnus Schmauch i artikeln där det framgår att fler mindre överträdelser nu blir föremål för utredning än tidigare.

Samarbetet mellan FI och EBM startade 1 februari 2017.

ANNONS
ANNONS

”Det är säkerställt att vi får in fler anmälningar från marknadsplatserna nu än för ett år sedan. Antalet anmälningar har också ökat från myndigheter i utlandet som noterat misstänkt beteende kring svenska aktörer. Man kan se det som en kombination av ökad aktivitet på marknadsplatserna och ett bättre övervakningssystem”, säger Magnus Schmauch till Privata Affärer.

I slutet av november i fjol uppmärksammade Dagens PS att det skett en explosion av misstänkt kursmanipulation på börsen, det handlade då om en 40-procentig ökning.