Nu kastar sig FI in i leken kring EQT-topparnas hårt kritiserade mångmiljardförsäljning – EQT rasar på börsen på beskedet.

ANNONS

Finansinspektionen, FI, har inlett en utredning för misstänkta överträdelser av marknadsmissbruksförordningen, Mar, berättar Di.se och förklarar att det gäller offentliggörandet av insiderinformation, eller snarare att bolaget har underlåtit att offentliggöra insiderinformation i tid.

EQT riskerar att åka på en sanktionsavgift om tillsynsmyndigheten finner att man brutit mot artikel 17 och artikel 18 i Mar.

Aktien i EQT faller med 6 procent på börsen på nyheten om utredningen av FI.

Ärendet handlar om EQT-styrelsens beslut att ändra inlåsningsavtalen. EQT-topparna sålde drygt 63 miljoner aktier till ett värde av över 23 miljarder kronor efter det.

Marknaden informerades inte direkt

Den 16 september fattade EQT:s styrelse beslutet om att riva upp lock up-avtalen, men marknaden fick information om det först dagen därpå, den 17 september, berättar Dagens Industri som tagit del av den handling som EQT även skickat till Finansinspektionen.

Reglerna säger att ett styrelsebeslut som har kurspåverkande karaktär ska göras publikt direkt, förutsatt att offentliggörandet inte skjuts upp av bolaget.

Men det sistnämnda görs bara i undantagsfall när särskilda skäl föreligger, att offentliggörandet skulle skada bolaget.

Riskkapitalbolaget EQT hävdar att så var fallet med den aktuella aktieförsäljningen.

Finansinspektionen har begärt att EQT förklarar sitt agerande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer på Di.se.

Läs även: Skandia kritiserar EQT-topparna – ”trovärdighetsproblem” [Dagens PS]

Läs mer: Kritik mot EQT – ändrade inlåsningsavtal [Dagens PS]